Twee verkenners aan de slag in de Kop van de Veluwe

De provincie Gelderland heeft twee verkenners aangesteld voor de Kop van de Veluwe. Ella Schadd-de Boer en Michiel Herweijer gaan de komende maanden kijken naar de samenwerking tussen Hattem, Heerde, Nunspeet, Elburg en Oldebroek.

 

Samenwerkingsverbanden
Met de verkenning wil de provincie in kaart brengen welke toekomstige ontwikkelingen de gemeenten tegen zullen komen, en hoe ze die zo goed mogelijk kunnen opvangen. De verkenners kijken daarbij onder meer naar de huidige samenwerkingsverbanden en de onderlinge relaties tussen gemeenten, maar ook naar de opgaven die gemeentes te wachten staan.

Ella Schadd-de Boer is politicus van de PvdA met veel bestuurlijke ervaring. In 2018 was zij nog waarnemend burgemeester van Zevenaar. Michiel Herweijer is hoogleraar bestuurskunde. Hij heeft zich onder meer verdiept in de effecten van herindeling van gemeentes.

Aanbevelingen in november
De verkenners zullen in september en oktober in gesprek gaan met de gemeentesecretarissen, de colleges en de gemeenteraden. Daarna, dus waarschijnlijk in november, publiceren zij hun rapport, met aanbevelingen voor de Kop van de Veluwe.

Over de komst van de verkenners is de afgelopen tijd al veel te doen geweest. Gemeenteraadsleden van meerdere gemeenten spraken de angst uit dat deze verkenning alleen maar bedoeld is om hen tot een fusie te dwingen. Ook besloot Epe niet mee te doen aan de verkenning, omdat die gemeente zich richt op andere samenwerkingsverbanden dan die in de Kop van de Veluwe. In de opdracht die de verkenners meekrijgen staat expliciet vermeld dat de verkenners onafhankelijk van de provincie hun analyse maken.

De verkenners krijgen van de provincie de volgende opdracht mee:

‘Maak een toekomstverkenning voor een breed gebied op de kop van de Veluwe en kijk daarbij naar:

– Welke (boven)regionale ontwikkelingen en (toekomstige) opgaven zijn er (voor gemeenten en provincie): vanuit regionale agenda’s (SNV, Regio Zwolle en CleanTech Regio), provinciale agenda’s (Gelderland en Overijssel); trens en tendensen, kansen en bedreigingen, Daily Urban System (DUS)-regio’s.
– Breng het speelveld in kaart (samenwerkingen, bestuurlijke relaties, urgentiebesef)
– Breng in beeld wat nodig is bij de vijf gemeenten en de provincie om de opgaven adequaat uit te voeren.

De verkenning betreft een analyse en een advies. Met dit advies wordt tevens aangegeven welke vervolgstap er op dit moment nodig is.’
(Bron: Plan van Aanpak Verkenners Kop van de Veluwe, provincie Gelderland)

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in