Spandoekprotest tegen hoogte nieuwbouw De Bongerd

Met grote spandoeken en posters voor het raam protesteren omwonenden van De Bongerd tegen de nieuwbouwplannen zoals die nu zijn gepresenteerd. De omwonenden zijn niet tegen de nieuwbouw van het woon- zorgcomplex, maar hebben wel bezwaar tegen de hoogte van de nieuw te bouwen gebouwen én de plaats daarvan op het kavel.

In ‘Hattem Actueel’ van Radio Hattem sprak presentator Gert Rave zaterdag met een omwonende en de verantwoordelijk wethouder. Daarnaast staat een brief van omwonenden bij de ingekomen stukken op de agenda van de Raadscommissie ARZ die maandag 1 november vergadert.

“Te groot, te hoog en benauwend”
Gert Rave interviewde Ben van der Ziel in de uitzending van ‘Hattem Actueel’ van 30 oktober. Van der Ziel woont naast De Bongerd en is niet tegen de nieuwbouwplannen van dit woon- zorgcentrum, maar wel tegen het plan zoals dat er nu ligt en de hoogte van 4 verdiepingen die de nieuwbouw krijgt.
Van der Ziel sprak op persoonlijke titel, maar kon in zijn algemeenheid wel zeggen dat de voorgenomen nieuwbouw: “te groot, te hoog is en het komt benauwend op ons af. Er wordt op de rand van het terrein van De Bongerd gebouwd waardoor de impact op de pricavy van de omwonenden wel heel erg hoog wordt. Dat er verbouwd moet worden, De Bongerd is gedateerd, daar zijn alle bewoners het totaal mee eens. Er moet nieuwbouw komen. De plannen nu… er komen flatgebouwen 3 – 4 hoog en dat was niet wat in de verwachtingspatronen van de omwonenden was.”

“Geen inspraak”
Van der Ziel legde uit dat de nieuwbouw voor het gebouw naast het Rode Kruisgebouw aan de Van Galenstraat 5 meter naar voren komt. Volgens Van der Ziel is er geen inspraak geweest over de plannen zoals die er nu liggen. Wel is geïnventariseerd hoe ouderen willen wonen. “De plannen zijn gepresenteerd, maar de impact met de bewoners is nooit gedeeld. (…) Er wordt geluisterd, maar wat er mee gedaan wordt is de vraag,” vertelde Van der Ziel in de uitzending.

Terugluisteren
Luister het interview tussen Ben van der Ziel en Hattem Actueel-presentator Gert Rave na via uitzending gemist. Het gesprek begint bij 8.49 minuten.

“Het goede gesprek voeren”
In dezelfde uitzending interviewde Rave ook wethouder Auke Schipper over de kritiek van omwonenden rond de Bongerd die zich niet gehoord voelen. Schipper zei daarover: “Woningcorporatie Habion heeft een plan gepresenteerd waar de omwonenden gewoon niet blij mee zijn. Wij hebben tegen Habion gezegd dat moet je veranderen. Er moet meer draagvlak komen in de buurt. Daarom hebben ze nu 2,5 week allemaal gesprekken georganiseerd in een van de leegstaande appartementen in de Bongerd Veste om met de bewoners, met de omgeving het goede gesprek te voeren.”

Schipper is bij de heer Van der Ziel thuis geweest en heeft daarbij begrepen dat meerdere omwonenden er de voorkeur aan geven dat de nieuwbouw iets meer naar achteren en naar binnen wordt geplaatst vanwege bezonning en ruimte voor een groenstrook. Schipper zei daarover in de uitzending: “Dat dat gewoon geregeld moet worden.”

Plannen nog niet definitief
Volgens de wethouder is het plan zoals dat er nu ligt nog niet het definitief. “Juist deze ronde is nodig om het draagvlak te vergroten. Wij worden daar binnenkort (door Habion) over geïnformeerd of het plan beter is geworden of niet. Zo niet, dan hebben ze denk ik wel een probleem met de gemeente.” Wethouder Schipper gaat er dan ook vanuit dat er nog aanpassingen kunnen worden gemaakt.

Terugluisteren
Luister het interview tussen Wethouder Auke Schipper en Hattem Actueel-presentator Gert Rave na via uitzending gemist. Het deel over participatie en de nieuwbouw Bongerd begint bij 50.00 minuten.

Ingekomen brief
Morgen staat een brief die de omwonenden naar de gemeente hebben gestuurd bij de ingekomen stukken op de agenda van de Commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken. In de brief schrijven de omwonenden dat de vereiste burgerparticipatie is mislukt. Er is in juli 2021 een gesprek met de verantwoordelijk wethouder geweest, maar dat heeft niet tot een wijziging van de voorgenomen bouwplannen geleid. Volgens de omwonenden in de brief verzaakt de gemeente haar maatschappelijke verantwoordelijkheid naar haar burgers.
De omwonenden doen een beroep op de betrokken gemeentebestuurders: “om de geplande bestemmingsplanwijzigingsprocedure nog niet in gang te zetten zoals aangekondigd in de bijeenkomst door de initiatiefnemers, zodat de verdere planontwikkeling en uitvoering van de nieuwe woonzorgzone op het huidige terrein van De Bongerd alsnog in een passend maatschappelijk kader inclusief gedegen afstemming met de omwonenden zal plaatsvinden.”

Marinus Kers, raadslid namens de Christen Unie legt in deze video uit hoe inspraakprocedures verlopen en op wat voor manieren je bezwaar kan maken.
(Tekst gaat verder na de video)

Live uitzending via RTV Hattem
Tijdens de vergadering is er in ieder geval een inspreker over het onderwerp van De Bongerd. De commissievergadering Ruimtelijke en Algemene Zaken van 1 november begint om 20.00 uur en is live te volgen via radio en tv van RTV Hattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in