Uitspraak RvS inzake de Bongerd: weg vrij voor bouwvergunning Habion

Afgelopen vrijdag heeft de Raad van State (RvS) een uitspraak gedaan waardoor de uitbreiding en renovatie van de Bongerd hervat kan worden. Op 1 september 2023 kwamen voorbereiding en uitvoering stil te liggen als gevolg van een voorlopige voorziening waarvoor was gevraagd door de bezwaarhebbenden. Afgelopen vrijdag heeft de RvS een einde gemaakt aan deze voorlopige voorziening, omdat de oorzaken ervoor zijn weggenomen of omdat de bezwaren naar verwachting niet stand zullen houden bij de inhoudelijke beoordeling. Daarmee is voor Habion de weg vrij om een volgende stap te zetten met de bouwplannen: het daadwerkelijk aanvragen van een bouwvergunning.

Zorgen om zorg en parkeren
De bezwaren concentreerden zich met name op de vraag of de woningen daadwerkelijk als zorgwoning in gebruik zouden worden genomen en blijven en er waren zorgen over de aantallen benodigde parkeerplekken. Over het eerste oordeelt de RvS dat de gemeente genoeg instrumenten heeft om te bewaken dat de woningen daadwerkelijk als zorgwoning worden gebruikt. Over het parkeren oordeelt de RvS dat er in de plannen voldoende ruimte is gemaakt om auto’s te stallen en dat de omgeving van De Bongerd hier ook voldoende ruimte voor biedt.

Voldoende participatie?
Een ander bezwaar gold de gevolgde participatiestrategie door de gemeente. Hierover is al eerder een uitspraak gedaan door de RvS. Ook dit keer ziet de RvS geen aanleiding om er anders over te oordelen, zodat ook dit bezwaar opnieuw niet wordt gehonoreerd.

Bodemprocedure volgt nog
De uitspraken van de Raad van State hebben nog een voorlopig karakter omdat de inhoudelijke bespreking van de bezwaren nog plaats moet vinden in een zogenaamde bodemprocedure. De medewerkers en bewoners zullen binnenkort bijgepraat worden over de ontstane situatie en de gevolgen daarvan, aldus informatie die ons bereikte. De volledige tekst van de uitspraak is te raadplegen op de site van de Raad van State.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in