8,78% van de Hattemer jongeren maakt gebruik van jeugdhulp

In Hattem maakte 8,78% van de jongeren in de eerste helft van 2019 gebruik van jeugdhulp. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Van de ruim 4,4 miljoen jongeren in Nederland in de leeftijd tot en met 22 jaar kreeg 7,8 procent jeugdhulp in de eerste helft van 2019. Als de groep van 18 tot en met 22 jaar buiten beschouwing gelaten wordt, ontving 10 procent van alle jongeren jeugdhulp in deze periode. De cijfers voor Hattem zitten dus onder het landelijk gemiddelde.

Volgens het CBS worden de meeste jongeren die gebruik maken van jeugdhulp doorverwezen door de huisarts en zijn de meeste zorginterventies binnen een jaar afgerond.

Begroting onder druk
Enkele jaren geleden is de jeugdzorg door de centrale overheid neergelegd bij de gemeenten. Dat zette gemeentelijke begrotingen, ook in Hattem, onder druk. Wethouder Martijn Hospers, portefeuillehouder financiën en ook verantwoordelijk voor zorg en welzijn in Hattem schreef daarover: ‘Je ziet momenteel dat veel gemeenten moeite hebben om hun financiën rond te krijgen als het gaat om zorg en welzijn. De kosten in de zorg nemen toe, ook door de komst van jeugdzorg naar de gemeenten.’

Adequate hulp
De begroting van de gemeente Hattem dreigde in de rode cijfers te belanden. ‘Door scherpe keuzes te maken, voorzichtig te begroten en tóch wat minder tekorten door het Rijk zijn we in staat geweest om een begroting neer te leggen waarin de meest extreme maatregelen zijn voorkomen en de belastingdruk door de gemeente maar beperkt stijgt,’ aldus Hospers. ‘De nieuwe begroting stelt ons in staat om ook komend jaar te zorgen dat iedereen in Hattem adequate hulp krijgt.’

 

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in