Veel vrijstaande woningen in Hattem

Het CBS geeft een overzicht over 2021 van de verdelingen in woningen in Nederland. Hieruit blijkt dat van de bijna 8 miljoen woningen in Nederland op 1 januari 2021, 42 procent een rijtjeshuis is, dat wil zeggen deel van een blok van tenminste drie huizen. Voor Hattem is dit percentage 46,9 procent.

Rijtjeshuis erfenis uit de jaren zestig, zeventig en tachtig
Vooral in de periode 1965-1985 zijn er zeer veel rijtjeshuizen opgeleverd die nog altijd bestaan. Meer dan de helft van de woningen uit de overgebleven voorraad uit deze periode is een rijtjeshuis. Het is bovendien het tijdperk waarin de meeste woningen van de huidige voorraad zijn gebouwd. Ook in Hattem is deze trend terug te vinden in de huidige woningvoorraad, want in deze jaren zijn de wijken als Zandkamp en omgeving en Hogenkamp en omgeving gebouwd.

Weinig meergezinswoningen
Het aantal meergezinswoning, zoals een appartement of een boven- of benedenwoning is in Hattem relatief laag en wel 16,1 procent tegenover 36 procent landelijk gezien. De laatste jaren zijn meer van dit type woningen gebouwd, zoals aan de Lippenoordweg, Breestuk en Uilenstede. Ook bij de geplande nieuwbouw aan de woonzorgzone en De Bongerd zal naar verwachting dit type woningen er komen. Dit is conform de landelijke trend. Landelijk gezien is het aandeel meergezinswoningen uit de periode 1965-1985 is het kleinst van alle bouwjaarklassen. Bij de nieuwere woningen is het aandeel groter, en bij de nieuwste woningen (bouwjaar 2005-2021) hebben meergezinswoningen met 47 procent de overhand. Er zal in Hattem nog heel wat gebouwd moeten worden om in de buurt te komen van dit percentage.

Vrijstaande huizen
Het landelijk gemiddelde voor vrijstaande huizen is 13 procent en dit is met 24,4 procent fors hoger in Hattem. 12,6 procent van de Hattemse woningen is van het type twee-onder-een-kap en dit cijfer is landelijk 9 procent.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in