Veel belangstelling voor informatieavond over Lelystad Airport

Ruim 250 belangstellenden, zowel uit Hattem als omliggende gemeenten, zijn dinsdagavond naar De Marke gekomen voor een interactieve bijeenkomst die door Hoog Over Hattem was georganiseerd. Het motto van de avond was: Stop de opening van Lelystad Airport, eerst het luchtruim herindelen.

De stichting HoogOverHattem is opgericht vanuit de zorg voor bewoners en leefomgeving van Hattem als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

Na diverse presentaties over de stand van zaken is gezamenlijk gekeken naar de film ‘Lelystad Airport in nevelen gehuld’.

Ook zijn verschillende argumenten genoemd die beweringen rond de nieuwe luchthaven weerleggen. Zo is de verwachting dat Lelystad niet een banenmotor wordt door het verlies van banen in de getroffen (recreatie) gebieden. En ook zullen er arbeidsplaatsen weggaan in Lelystad zelf, doordat de kleine luchtvaart van het vliegveld verdwijnt.

Daarnaast werd de onbetrouwbaarheid van de centrale overheid benoemd. Zo is steeds aangegeven dat er geen vracht en alleen zogenaamde Narrow-body’s (Airbus320) op Lelystad zouden landen en stijgen. Nu zijn er animaties in omloop, waarop Wide-body’s worden getoond.

Naast de geluidshinder zijn er ook andere nadelige gevolgen voor het milieu. De geplande lage vliegroutes veroorzaken namelijk een veel hoger brandstofverbruik door zowel de hogere luchtweerstand alsmede doordat de motoren daardoor veel vermogen moeten leveren (85% van vol vermogen).

Tenslotte is erop gewezen dat er nog steeds in de MER fouten zitten ten nadele van de regio. Klimmen begint namelijk officieel pas bij Oene, maar in de praktijk kan dit al veel eerder en zal dit ook de voorkeur hebben van de piloten en vliegmaatschappijen.

De problemen die er zijn bij het indelen van het luchtruim, ook bij Schiphol, vinden hun oorzaak in het feit dat de indeling daarvan is gebeurd volgens de plannen van 1950 en deze zijn nooit aangepast. Om de indeling te verbeteren is een volledig nieuwe indeling, vanaf NUL, nodig.

In de pauze kon worden gepraat met Hattemse politici van de CU, het CDA, D’66 en de VVD. Na de pauze gaven de politici voor de zaal weer wat ze hebben meegekregen van de gesprekken. Ook gaven de Hattemse politici aan dat zij, waar mogelijk, invloed uitoefenen op de landelijke politiek. Wethouder Auke Schippers vertelde nog over zijn activiteiten met allerlei overleggen met buurgemeenten, andere HoogOver-verenigingen en de Luchtverkeersleiding.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in