Lelystad Airport houdt gemoederen bezig, Kamervragen over houding ministerie

De afgelopen week geopenbaarde documenten over Lelystad Airport zijn ook in Den Haag niet onopgemerkt gebleven. Tweede Kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie) stelt na het lezen van de 200 pagina’s aan mails, WhatsApp-jes en interne gespreksdocumenten Kamervragen. “De documenten leggen een nietsontziende drive bloot om dit vliegveld open te stellen.”

De documenten waren opgevraagd door 1Vandaag, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Uit die documenten bleek onder meer dat ambtenaren zochten naar manieren om zo snel mogelijk een stikstofvergunning voor Lelystad Airport te regelen.

Daarbij vonden ze onder meer dat het vliegveld voorrang moest krijgen op boeren, bedrijven en op de woningbouw. Vooral dat laatste zet kwaad bloed bij actiegroepen die zich verzetten tegen Lelystad Airport.

Voor Grinwis roept die uitweg ook vragen op. “Dit vliegveld moest open, ten koste van boeren en woningzoekenden, en met een omstreden procedure.” Om die reden stelt hij Kamervragen aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

In die vragen gaat hij ook in op de fouten in de berekening van de eerdere stikstofaanvraag. Uit de geopenbaarde documenten blijkt namelijk dat ambtenaren de fouten bagatelliseren en geen reden zien de vergunning af te wijzen, ook al is die aangevraagd met verkeerde cijfers.

Grinwis vraagt de minister ook of de houding van de ambtenaren past bij de ‘nieuwe bestuurscultuur’ waar de afgelopen maanden veel over is gesproken. Hij wil dat de minister reflecteert op het proces en nagaat of de overheid in dit geval wel dienstbaar is aan de samenleving.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in