Organisaties verbaasd: wie zegt dat wij betrokken zijn bij Regionale Energie Strategie?

Een lijst met zogeheten stakeholders van de Regionale Energie Strategie (RES) roept veel verbazing op bij Noord-Veluwse organisaties. Op de lijst staan 139 bedrijven, stichtingen en andere organisaties die betrokken zijn bij de totstandkoming van die RES. Een deel van die organisaties heeft echter geen idee waarom ze op die lijst staat. Bovendien blijken veel organisaties meer dan één keer genoemd te worden.

“Hier heeft iemand met een hele dikke duim en een grote fantasie een zo groot mogelijke lijst proberen samen te stellen.” Een lid van een van de organisaties die op de lijst genoemd worden, heeft geen idee hoe zijn organisatie daar op terecht is gekomen. “Ik zou niet eens weten wat wij met de RES te maken zouden hebben. Ik kan echt niets verzinnen.”

In de Regionale Energie Strategie laten alle regio’s van Nederland zien hoe zij in de komende jaren het energieverbruik omlaag brengen en het aandeel groene energie vergroten. Dat zijn plannen waar burgers veel van zullen merken: er moeten zonneparken en windmolens geplaatst worden, en er zal veel gemeenschapsgeld nodig zijn om alles te realiseren.

Die verbazing is ook terug te vinden bij andere organisaties. Minstens vier organisaties begrijpen niet wat zij op de lijst doen, zeggen zij tegen Omroep Gelderland. “We zijn wel aanwezig geweest bij zogenaamde ateliers, de momenten dat er informatie over de RES werd gegeven”, zegt Pauliene Mars.

Zij is voorzitter van de Vereniging Landschap en Milieu Hattem (VLMH), een organisatie die twee keer op de lijst staat. “Maar dat is toch vooral op eigen initiatief geweest. En met alles wat we daar gezegd hebben, is niets gedaan. Hoe wij dan als stakeholder op de lijst terecht kunnen komen, is mij een raadsel.”

Al deze instanties uitgenodigd
Bob Bergkamp coördineert de Regionale Energie Strategie op de Noord-Veluwe. Volgens hem is het logisch dat de VLMH en andere partijen op de lijst staan. “We hebben aan het begin van het proces al deze bedrijven en instanties uitgenodigd om mee te denken. Zo’n 80 procent heeft daar ook echt iets mee gedaan, schat ik in. We willen met deze lijst laten zien dat we een zo breed mogelijk deel van de samenleving hebben gevraagd te participeren.”

Toch is die participatie nog lang niet overal op gang, is al meerdere keren gebleken. “Burgerparticipatie lijkt alleen te mogen als het de landelijke politiek interesseert. En dat terwijl dit de komende dertig jaar ons grootste thema gaat zijn”, zie SGP-fractievoorzitter Erik Doornwaard van Oldebroek een jaar geleden nog.

Zo snel mogelijk gesprek met burgers
“Het klopt dat het gesprek met de burgers nog niet echt op gang is gekomen”, geeft Bergkamp gelijk toe. “Door corona hebben we geen grote bijeenkomsten kunnen houden. In de RES staat dan ook opgeschreven dat we de komende tijd zo veel mogelijk in gesprek moeten gaan met bewoners van de Noord-Veluwe. Draagvlak is in dit proces ontzettend belangrijk.” Hij wijst er bovendien op dat er wel 1400 reacties zijn binnengekomen op een enquête die in de regio gehouden is.

Is de lijst van stakeholders daarom zo lang gemaakt, met als doel raadsleden ervan te overtuigen dat hier echt draagvlak voor is, zoals het eerdergenoemde lid suggereert? “Nee”, zegt Bergkamp stellig. “In de gemeenteraad wordt dit niet eens besproken, dit is voor geen van de raadsleden een argument om voor of tegen de RES te zijn.”

Geen actieve deelname
Toch is het opvallend dat VLMH er twee keer op staat, vindt Pauliene Mars. “Terwijl dat nul keer zou moeten zijn. Wat mij betreft is dit toch misleiding van de gemeenteraad.” Ook een organisatie als Geldersch Landschap & Kasteelen weet niet waarom zij op de lijst genoemd wordt.

“We hebben inderdaad gezien dat we op de lijst van stakeholders staan”, laat de organisatie weten na vragen van Omroep Gelderland. “Inmiddels is de RES een bericht gestuurd met het verzoek om onze naam uit de stakeholderlijst te halen, omdat dit wat ons betreft een actieve deelname suggereert en dat niet aan de orde is.”

De komende maand moet de RES 1.0 vastgesteld worden door de gemeenteraden op de Noord-Veluwe. Vanavond vergadert de gemeenteraad van Hattem over de RES 1.0 . De vergadering wordt live uitgezonden via radio, tv en webstream en begint om 20.00 uur.
Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem.

Luister live Radio Kijk live TV

In die RES zijn alle gebieden aangewezen waar eventueel in de toekomst zonneparken of windmolens geplaatst kunnen worden. Op deze website kan iedereen zelf bekijken waar zoekgebieden in de regio zijn aangewezen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in