Voorjaarsnota aangenomen in raadsvergadering 28 juni

De Raadsvergadering van de gemeente Hattem vond afgelopen maandag nog digitaal plaats, ondanks dat veel corona-maatregelen zijn losgelaten. De reden hiervoor is de grootte van de raadszaal in het stadhuis. Die is namelijk te klein om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De wens is om na de zomervakantie weer fysiek te vergaderen.

Tijdens de vergadering is onder meer gedebatteerd over een drietal financiƫle stukken;

  • de jaarrekening 2020,
  • de voorjaarsnota
  • en de kadernota 2022-2025.

Voorjaarsnota
Een belangrijk bespreekstuk was de Voorjaarsnota. Hierin staat weergegeven hoe het gaat met de lopende begroting van de gemeente. In de nota staan voorstellen over wijzigingen die nodig zijn in de uitgaven en inkomsten. De Voorjaarsnota verschijnt halverwege het lopende begrotingsjaar en is door de raad conform het voorstel vastgesteld, waarbij de fracties van D66 en HattemCentraal tegen stemden.

Motie CDA – PvdA – CU
Wel heeft de raad een motie aangenomen van het CDA, de PvdA en CU waarin het college wordt opgeroepen om in de toekomst verzoeken voor extra budget afzonderlijk aan de raad te vragen en niet in de periodieke financiĆ«le rapportages. Aanleiding hiervoor is het negatieve saldo van 830.842 euro dat de Voorjaarsnota aangeeft.Ā Het college heeft in deze voorjaarsnota extra budget gevraagd ter grootte van 750.000 euro voor de toekomstbestendigheid van de organisatie en dit is vooral de oorzaak van het negatieve saldo. De kosten hiervoor lopen op vanwege het hoge ziekteverzuim, de krapte op de arbeidsmarkt waardoor (duurdere) inhuur nodig is en het herstel van de werkbalans en de organisatieontwikkeling en de invoering van de Omgevingswet.

Reactie HattemCentraal
HattemCentraal (HC) reageerde in een persbericht dat de fractie van mening is dat te veel geld wordt geleend en (mogelijke) incidentele opbrengsten direct worden uitgegeven. In het verleden werden incidentele baten eerst in een spaarpot gestopt volgens HC en niet direct uitgeven. Volgens HC kan de stad alleen gezond blijven als de ambities naar beneden worden bijgesteld. HattemCentraal verwacht dat deze coalitie nu wel haar verantwoordelijkheid pakt, en de gestelde ambitie Ʃcht verminderd en heeft in de raadsvergadering het college van ideeƫn voorzien.

Wil je meer weten over de genomen besluiten kijk dan op www.hattem.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 28 juni 2021. Daar vind je ook de besluitenlijst van deze vergadering.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in