Beslis mee voor Hattem!

In maart 2022 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. Wil jij politiek actief zijn, je inzetten voor Hattem en misschien wel raadslid worden, dan staat hieronder hoe je dat kunt aanpakken en waar je aan moet voldoen.Hoe word ik raadslid?
Iedereen kan raadslid worden. En je hoeft je baan of studie er niet voor op te zeggen, want het is een geen voltijdfunctie. Ook jij kunt dus meebeslissen als raadslid over jouw gemeente.

Formele vereisten
Om tot raadslid te worden gekozen, dient een belangstellende kandidaat aan een aantal voorwaarden te voldoen. Je moet achttien jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Wil je als raadslid worden geïnstalleerd dan moet je wonen in de gemeente waar je raadslid wordt. Het is in Nederland ook voor mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse mogelijk deel uit te maken van een gemeenteraad. Voor inwoners met een nationaliteit vallend buiten de Europese Unie moet je minstens vijf jaar achter elkaar in Nederland hebben gewoond. Inwoners met een nationaliteit vallend binnen de Europese Unie kunnen eerder al kandidaat zijn.

Omdat er functies zijn die niet verenigbaar zijn met het uitoefenen van het raadslidmaatschap zijn raadsleden verplicht openbaar te maken welke andere functies zij vervullen. Zo kun je niet als ambtenaar zijn aangesteld door het gemeentebestuur waarvan je zelf als raadslid deel uitmaakt.

Praktische aanpak
De meest gebruikelijke manier om raadslid te worden is door je aan te melden bij een bestaande politieke partij in jouw gemeente. Deze maken vaak ruim voor de verkiezingen (soms wel een jaar) een datum bekend waarvoor je moet solliciteren voor een plek op de kandidatenlijst. De meeste partijen hebben een kandidatencommissie die vervolgens bepaalt of jij geschikt bent voor een plek op de lijst voor die partij en zo ja, welke plek. Je kunt je op dit moment nog bij bijna alle partijen aanmelden. Doe dit dan zo spoedig mogelijk bij de plaatselijke afdeling van deze partij.

Mogelijk is ook dat je met een groep gelijkgezinde inwoners uit je gemeente je aanmeldt als een lijst die mee wil doen aan de raadsverkiezingen en gezamenlijk een kieslijst indient. Meer informatie daarover vindt je op www.raadsleden.nl

Voldoe je aan alle formele vereisten en wil je eerst meelopen met een raadslid, geef dit dan aan bij de griffie van de gemeente Hattem. Bij hen kun je ook opvragen wat de maandelijkse vergoeding is. Wil je je direct aanmelden, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de plaatselijke politieke partij van jouw keuze en wie weet zien we jou terug op de kieslijst van Hattem! Meer algemene informatie kun je vinden op www.raadsleden.nl


Raad op straat: voor herhaling vatbaar!
Half september was de raad op straat: verschillende leden van raad en commissie gingen namens de hele gemeenteraad in gesprek met inwoners van Hattem. Onderwerp van gesprek was de Omgevingsvisie. Hattemers konden aangeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Hattem, hun woonwijk en hun straat. Maar natuurlijk kwamen er ook vele andere onderwerpen aan de orde die voor Hattemers belangrijk zijn.

De raadsleden hebben zo veel mogelijk opmerkingen genoteerd en nemen dit mee tijdens de bespreking van de Omgevingsvisie in de commissie- en raadsvergadering. De raads- en commissieleden kijken met veel plezier terug op de gesprekken die ze hebben gevoerd en zijn blij met de gemaakte opmerkingen die hen helpen om de Omgevingsvisie verder
vorm te geven. Ook in de toekomst gaan zij weer graag met u in gesprek!

Op de website www.hattem.nl/gemeenteraad vindt u informatie over de samenstelling van de raad, de vergaderingen en de verslagen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@hattem.nl.

Volg de raad
@raadhattem
@gemeenteraadhattem


 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in