Oude raad treedt af en nieuwe komt eraan

Op dinsdag 29 maart treden de nu zittende raadsleden af en op woensdag 30 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Beide vergaderingen starten om 20.00 uur en zijn te volgen via RTV Hattem.

Vergadering dinsdag 29 maart 2022
Tijdens een buitengewone openbare raadsvergadering op 29 maart zal de gemeenteraad in de oude samenstelling de zogenoemde geloofsbrieven onderzoeken van de nieuwe raadsleden die na de verkiezingen in de gemeenteraad zitting nemen. Dit wettelijk gebonden onderzoek richt zich met name op de vereisten van leeftijd, woonplaats en onverenigbare betrekkingen. De raad neemt vervolgens het besluit over de toelating van de nieuwe raadsleden.

Na dit besluit wordt afscheid genomen van de raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe gemeenteraad. Er zijn toespraken van de burgemeester, fractievoorzitters/partijbestuurders en de vertrekkende raadsleden worden door de burgemeester bevraagd op hun ervaringen als raadslid.

Vergadering woensdag 30 maart 2022
In de eerste ik openbare vergadering van de nieuwe gemeenteraad op woensdag 30 maart 2022 worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. De nieuwe leden kunnen voor hun beëdiging kiezen tussen de eed en de belofte. Alle leden ondertekenen ook de gedragscode. Hierin staan afspraken over integer handelen.

De nieuwe gemeenteraad krijgt een overdrachtsdocument overhandigd. Dit is een inhoudelijk document van de ambtelijke organisatie met daarin een korte beschrijving van belangrijke dossiers en beleidsonderwerpen.

Plaatsvervangend voorzitter
In de Gemeentewet is geregeld dat bij verhindering van de burgemeester het langstzittende raadslid optreedt als plaatsvervangend voorzitter van de raad. Er zijn drie leden die even lang zitting hebben in de raad en wel: mevrouw Guldenaar, de heer Juk en de heer  Kwakkel. Zij zijn vanaf 2014 raadslid. De waarneming vindt dan plaats door degene die het oudste is en dat is Teun Juk. Hij zal daarom in de gevallen waarin dat nodig is optreden als plaatsvervangend voorzitter.

Hapje en drankje
Beide vergaderingen worden afgesloten met een hapje en drankje in de hal van het Stadhuis. Op dinsdag 29 maart kan informeel afscheid worden genomen van de raadsleden die niet meer in de raad terugkeren. En op woensdag 30 maart kunnen de nieuwe raadsleden worden gefeliciteerd.

Live uitzending op RTV Hattem
Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur en worden live uitgezonden via radio en tv.

Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem.

Luister live Radio Kijk live TV

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in