Project voor meer biodiversiteit in Hattem

Wilde bijen, vlinders, egels en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van bewoners gebruiken. Hoe kun jij deze dieren op jouw terrein helpen? Wat zijn bij-vriendelijke bloemen?

Om Hattemers op weg te helpen start Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in opdracht van de gemeente Hattem een project voor meer biodiversiteit. Hattemers in het buitengebied kunnen zich nu aanmelden voor een biodiversiteitsplan via  www.landschapsbeheergelderland.nl

Biodiversiteitsplan op eigen erf
Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Hattem kunnen een gratis advies krijgen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door het creëren van voedsel- en nestgelegenheid voor egels, vogels, vlinders, wilde bijen en insecten. Dat kan met struiken en bomen die zorgen voor een langere bloeiboog of door het inzaaien van bloemen en het plaatsen van (nest)kasten. Een adviseur van SLG maakt in overleg met de eigenaar een biodiversiteitsplan. Zo kun je bijdragen aan een bloeiend bijenlandschap dat ook voor andere dieren een geschikte leefomgeving biedt. De beplanting,  (nest)kasten en zaaigoed voor inheemse bijenbloemen kun je met een aantrekkelijke korting aanschaffen. Interesse in een biodiversiteitsplan? Meld je aan via www.landschapsbeheergelderland.nl.

Veldbezoek
Na aanmelding voor deelname aan dit project krijg je een veldbezoek door een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).  Samen bekijken en bespreken zij de wensen voor het erf, de grond en de aanwezige beplanting en eventuele aanschaf van zaaigoed en (nest)kasten. Je krijgt dan een kosteloos beplantingsplan. Op een centrale uitdeeldag in winter 2020/2021 ontvangen alle deelnemers hun plantmateriaal en (nest)kasten. Zaaigoed wordt thuis afgeleverd wanneer het zaaiseizoen is aangebroken.

Bijenhotels en Bijenoases
Dit project maakt deel uit van een groter biodiversiteitsproject, Samen met bewoners, bedrijven en organisaties wil de gemeente Hattem bouwen aan een bloeiend landschappelijk netwerk met aantrekkingskracht voor allerlei dieren én recreanten.

Later dit jaar zullen andere onderdelen starten zoals een cursus Biodiversiteit voor bewoners en vrijwilligers, een workshop bijenhotels maken, de aanleg van Bijenoases voor wilde bijen en het oprichten van een hoogstamfruitbrigade.

 

 

Dit project wordt gefinancierd door Provincie Gelderland en de gemeente Hattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in