De Hilst, bedrijventerrein Netelhorst, De Bongerd en Uilennest als eerste gasloos

De Hilst, bedrijventerrein Netelhorst, De Bongerd en Uilennest komen als eerste wijken in aanmerking om gasloos te worden. De wijkprioritering en de bijbehorende warmteoplossingen staan beschreven in de Transitievisie Warmte die de gemeente Hattem heeft geschreven. De warmtevisie staat ter bespreking op de agenda van de Commissie Algemene en Ruimtelijke zaken van maandag 30 november.

Met de visie sluit de gemeente Hattem aan bij het Klimaatakkoord. Hierin staat dat gemeenten uiterlijk in 2021 een beeld hebben van de transitie naar een aardgasvrije toekomst.

Triada belangrijke partner
Woonstichting Triada is een belangrijke partner in de warmtetransitie. Van alle woningen is 27% in het bezit van Woonstichting Triada. Het gemiddelde energielabel is label B en het overgrote deel van de woningen is aangesloten op aardgas. Onduidelijk is hoe dit alles financieel geregeld moet worden, want Triada heeft hiervoor nog geen middelen in de begroting opgenomen.

Bewoners zijn ook partner
De gemeente maakt duidelijke samenwerkingsafspraken met alle betrokken partijen. Ook gaat zij in deze stap met de inwoners in gesprek over hun wensen, voorkeuren en zorgen, zodat hier vanaf het begin rekening mee houden kan worden en inwoners inspraak hebben.

Wie gaat dat betalen?
De oplossingen om woningen aardgasvrij te maken zijn niet kosteloos. Investeringen in gebouwen, infrastructuur en bronnen, moeten door eigenaren worden gedragen. Hoe die kosten verdeeld worden en hoe de overheid ervoor kan zorgen dat de transitie voor iedereen betaalbaar is, zijn vraagstukken die voor een groot deel op landelijk niveau moeten worden opgelost.

Welke duurzame energietechnieken?
Daarnaast zijn nog onzekerheden en onvoorspelbaarheden die samenhangen met de overgang van aardgas naar andere duurzame energietechnieken. Zo is nu nog niet bekend welke bruikbare nieuwe technieken de komende jaren ontwikkeld gaan worden. Door de toenemende aandacht in de media leven er veel vragen bij de inwoners over planning, welke warmteoplossingen gekozen moeten worden in plaats van aardgas, welke maatregelen alvast genomen kunnen worden.

Lang traject met gefaseerde invoering 
Met het vaststellen van de Transitievisie Warmte Hattem gaat niet direct de schop in de grond. Aan de hand van de kansen die uit het voortraject zichtbaar zijn geworden, is gekomen tot de keuze voor genoemde wijken. Samen met de inwoners en stakeholders wordt in een wijkuitvoeringsplan bepaald hoe we de buurt aardgasvrij kunnen maken. Gezamenlijk wordt de techniekkeuze en de planning bepaald.

De commissievergadering begint maandag om 20.00 uur en is live te volgen op radio en tv-Hattem. De notitie Transitievisie Warmte is te vinden bij de agenda van de vergadering.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in