10 buurtapps in Hattem

In Hattems zijn 10 buurtapps, dit meldt VPNGids.nl. Buurtapps werden oorspronkelijk opgericht om het contact tussen buren te verbeteren en de veiligheid te verhogen. Doel is daarnaast dat buren meer op elkaar kunnen rekenen en er meer begrip is voor elkaar.
Veel gemeenten stimuleren het gebruik van buurtpreventiegroepen en andere vormen van buurtpreventie. Ook de gemeente Hattem doet dit en maakt hiervan melding op haar website.

Onderzoeksbureau Motivaction hield in opdracht van VPNGids.nl een enquête uit onder 1267 Nederlanders. Daaruit blijkt dat ruim één op de drie (35,6%) Nederlanders momenteel een buurtapp gebruikt. Nog eens 10% heeft eerder een buurtapp gebruikt, maar besloot ermee te stoppen.

Veiliger buurt
Veruit de meeste buurtapp-gebruikers zijn momenteel onderdeel van een buurtapp voor de veiligheid in de buurt (64,8%). En dat blijkt niet voor niets de belangrijkste reden: 45,2% van de hedendaagse gebruikers voelt zich daadwerkelijk veiliger door het gebruik van de buurtapp.
Maar leidt een buurtapp dan ook tot meer veiligheid? Daar lijkt het wel op, want 34,2% van de mensen die nu een buurtapp gebruikt geeft aan dat er weleens een misdrijf is opgelost of voorkomen via de app. Bij mensen die in het verleden een buurtapp gebruikten maar daar nu mee zijn gestopt, ligt dit aandeel lager (11,8%).

Nadelen buurtapps
Als nadelen van het gebruik van een buurtapp worden genoemd:

  • het ergeren aan berichten in de app en soms zelfs ruzie in de buurt
  • privacyproblemen, bijvoorbeeld dat de app-bouwer brieven verstuurd uit jouw naam, of dat buren op werkelijk alles letten
  • ongewenste advertenties.

Alle resultaten van het onderzoek zijn hier na te lezen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in