Bestuurlijke fusie H2O onder druk?

De gemeente Zwolle wil een verdere samenwerking op bedrijventerrein H2O verkennen. De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) werken al geruime tijd samen. De gemeente Hattem en Oldenbroek zijn eigenaren van de grond. De gemeente Heerde niet en dit gaf in het verleden al frictie over verdelen van kosten en baten. Heerde richt zich steeds meer op de Clean Teach Regio (Apeldoorn en Zutphen) en heeft in het verleden al aangegeven te willen stoppen met deelname in het H2O bedrijvenpark.

In september hebben de drie gemeenten gezamenlijk subsidie gevraagd bij de Provincie Gelderland. Voorwaarde van de Provincie was dat een verkenner benoemd werd voor samenwerking tussen de gemeenten Noord Veluwe in ruil voor extra subsidie voor aansluiting van de A28 op het bedrijventerrein H2O. De Provincie eiste daarmee dat de H2O gemeenten serieus werk maken van het punt Sterk Bestuur.

De nieuwe verkenning met Zwolle is derhalve verrassend, maar niet onlogisch, want steeds meer Zwolse bedrijven tonen belangstelling voor Bedrijvenpark H2O. Aanleiding voor de gemeente Zwolle om met regionale samenwerkingspartners de mogelijkheden voor verdere samenwerking op bedrijvenpark H2O te verkennen.
Hierbij staan de doelen versterken van de regionale economie en behoud van werkgelegenheid binnen de Regio Zwolle voorop.

H2O passend antwoord

Zwolse bedrijven die willen uitbreiden kiezen steeds vaker voor Bedrijvenpark H2O. Zij worden te groot voor Marslanden, vinden Hessenpoort te noordelijk gelegen of ze willen een zichtlocatie. H2O is dan een passend antwoord: kavelgrootte tot 3 ha en zichtlocaties aan de A28. De ligging van H2O is ook nog eens zodanig dichtbij Zwolle dat kennis en expertise behouden blijven. Voor medewerkers blijft bovendien de afstand woon/werkverkeer gelijk. De beweging die deze bedrijven op gang brengen vraagt om intensievere regionale afspraken. 

Regio Zwolle afspraken

In 2017 zijn de eerste bestuurlijke afspraken over Bedrijvenpark H2O in Regio Zwolle verband gemaakt. Doel van deze afspraken was om samen te werken bij de uitgiften van bedrijventerreinen en de promotie van de Regio Zwolle. Een succesvolle aanpak, blijkt onder andere uit de toegenomen interesse van Zwolse bedrijven. Tegelijkertijd richt  de gemeente Heerde zich bestuurlijk meer op de CleanTech Regio (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) en overweegt een terugtreding uit de H2O BV.

Verkenning aandeelhouderschap

De verkenning die begin volgend jaar wordt uitgevoerd bestaat uit financiële en juridische onderdelen. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van een deelneming van Zwolle in het Bedrijvenpark H2O door het aandeel van Heerde over te nemen. In dit proces trekken de regionale samenwerkingspartners Hattem, Heerde, Oldebroek en Zwolle gezamenlijk op. De resultaten van de verkenning worden in het voorjaar 2019 voor besluitvorming voorgelegd aan de colleges en raden.

1 REACTIE

  1. Onduidelijke kop. Staat de fusie onder druk? Moet de fusie onder druk tot stand komen? En verder komt de uitdrukking ‘bestuurlijke fusie’ nergens in het verhaal terug, of wordt duidelijk gemaakt waar de druk dan uit bestaat.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in