Hattem stemt in met benoeming verkenner voor samenwerking gemeenten Noord Veluwe

De Provincie Gelderland wil een verkenner benoemen voor samenwerking tussen de gemeenten Noord Veluwe in ruil voor extra subsidie voor aansluiting van de A28 op het bedrijventerrein H2O.

De gemeenten Hattem en Oldebroek hebben de provincie Gelderland  namelijk nogmaals om financiële steun gevraagd van 3,9 miljoen euro. Dit bedrag is nodig om het gat in de begroting te dichten voor de aanleg van een afrit van de A28 naar het bedrijventerrein H2O.

De provincie Gelderland onderkent het belang van een aansluiting van het bedrijventerrein H2O op de A28. In 2013 hebben zij hiervoor al 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De provincie wil nu dat dit project wordt afgerond. Zij geven in een statenbrief aan de gevraagde extra miljoenen beschikbaar te willen stellen, maar wel onder voorwaarden.

De provincie stelt derhalve voor de aanleg van de aansluiting over te nemen en daarmee ook de financiële risico’s. Daar staat tegenover dat de provincie eist dat de H2O gemeenten serieus werk maken van het punt Sterk Bestuur. Dit betekent een mogelijke bestuurlijke fusie tussen de gemeenten in de Noord Veluwe.

Tijdens de Raadsvergadering van 17 september heeft de gemeenteraad langdurig gedebatteerd over het bestemmingsplan en de exploitatie van het H2O bedrijventerrein. Het resultaat hiervan is dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de voorwaarden van de provincie, waarmee het gat in de begroting is gesloten en de aanleg van de aansluiting kan beginnen. Maar ook dat in overleg met betrokken gemeenten een verkenner benoemd moet worden die de mogelijkheden voor samenwerking tussen de gemeenten in de Noord Veluwe moet onderzoeken. Aan betrokken gemeenten (Heerde, Hattem, Oldebroek en mogelijk ook Nunspeet en Elburg) is gevraagd een opdracht te schrijven voor de verkenner.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in