Hoe duurzaam is de gemeente Hattem?

Energiebedrijf Vattenfall heeft onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van huishoudens in Nederland. De resultaten daarvan staan in de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten. Vattenfall heeft deze index samengesteld op basis van de meest recente data van Rijkswaterstaat, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Cobra Groeninzicht. De conclusies van het onderzoek zijn verdeeld in 3 domeinen (zonnestroom, ISDE aanvragen en de verstening in tuinen). Deze 3 indexen zijn gebundeld tot een uiteindelijke Duurzaamheidsindex, die -per gemeente- in kaart heeft gebracht in welke mate huishoudens actief bijdragen aan duurzaamheid.

Hattem maar net boven het gemiddelde

De meeste duurzame gemeenten in de Duurzaamheidsindex, scoren relatief gezien het hoogst met betrekking tot: het aantal zonnepanelen, het aantal ISDE subsidieaanvragen en de mate van verstening. Op het gebied van duurzaamheid, doen Gelderse huishoudens het 30% beter dan landelijk gemiddeld. De gemeente Hattem zit maar nipt boven het landelijk gemiddelde blijkt uit de index. Het gemiddelde voor heel Nederland is 1 en de index-score voor Hattem is 1,2. Daarmee staat Hattem ver onder de gemeente Oldebroek waarvoor de index 2,6 is en de gemeenten Heerde en Elburg die elk 2,2 scoren.

Hattem scoort goed voor zonnepanelen
In totaal heeft 9% van alle Nederlandse huishoudens zonnepanelen op het dak. In de gemeente Hattem heeft 10,9% van de huishoudens zonnepanelen en scoort daarmee bovengemiddeld goed wat zonne-energie betreft. Maar het kan beter want ook hier scoren buurgemeenten Oldebroek, Heerde en Elburg beter (respectievelijk 13,1%, 11% en 12,9%).

Alle resultaten zijn terug te lezen in de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten.

Relatief weinig tuinen in Hattem
Hattem scoort ronduit slechts wat betreft de verstening van tuinen, want maar liefst 44,8% van de tuinen is versteend dat wil zeggen het tuinoppervlak dat bestraat, bebouwd of kaal is.
Verstening van tuinen is, met oog op duurzaamheid en milieu, ongunstig te noemen. Ondanks dat verstening er in bepaalde mate aanwezig is, is Gelderland een relatief “groene” provincie. Gelderse tuinen zijn namelijk voor ‘slechts’ 33,6% versteend; dit is significant minder dan het landelijke gemiddelde van 39,8%.

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in