Verkabeling ’t Veen stap dichterbij

Bedrijventerrein ’t Veen in Hattem wordt omgebouwd tot een woonwijk. Dat proces is al enige jaren gaande en de eerst resultaten zijn zichtbaar: veel bedrijven zijn verdwenen en de eerste nieuwbouwwoningen zijn inmiddels bewoond.
Eén van de randvoorwaarden voor deze nieuwe woonwijk is het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels, die nu nog via masten over een deel van de te realiseren woonwijk lopen.

Definitief plan
De gemeente Hattem heeft een volgende stap gezet in deze “verkabeling” (het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels) door een realisatieovereenkomst aan te gaan met Tennet en Liander. Dit Definitief Ontwerp en Realisatie (DO&R) maakt deze verkabeling min of meer onomkeerbaar. Tennet kan deze DO&R zien als startpunt van de uiteindelijke uitvoering. Randvoorwaarde is wel dat een en ander in een (gewijzigd) bestemmingsplan wordt vastgelegd en goedgekeurd

Planning
De verwachting is dat Tennet ca 1 jaar nodig heeft om de kabels ondergronds te brengen en de masten te verwijderen. Wegens capaciteitsproblemen kan Tennet slechts een beperkt aantal van dergelijke reconstructieprojecten per jaar aanpakken. De verwachting is dat er medio 2025 gestart kan worden in Hattem.
De gemeente Hattem moet voorafgaand zorgen voor “vrij baan”: met eigenaren van grond in het tracé moeten afspraken gemaakt worden over aankoop van de benodigde gronden of andere oplossingen. Dit alles is onderdeel van het te wijzigen bestemmingsplan.

Kosten
De kosten van de verkabeling van het netgedeelte tussen mast 4 t/m 9 bedragen circa 15,3 miljoen euro voor een ondergronds tracé van twee kilometer lengte waarbij op drie punten gestuurde boring plaatsvindt. De bijdrage van de gemeente Hattem bedraagt 15% van de projectkosten met een maximumplafond, conform de Elektriciteitswet. Dit komt neer op een bedrag van ca 2,6 miljoen euo.

Trace:
Tracé verkabeling ’t Veen Hattem – definitief

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in