Gemeente Hattem geeft groen licht voor ondergronds brengen hoogspanningskabels

Het college van Burgemeester en wethouders van gemeente Hattem heeft afgelopen week besloten het Basisontwerp voor de verkabeling van het hoogspanningsnetgedeelte rondom ’t Veen in Hattem vast te stellen. Met deze belangrijke stap komt er helderheid voor bewoners, ondernemers en gebruikers van het gebied waar de ondergrondse kabels komen te liggen.

De minister van EZK heeft de hoogspanningsverbinding in ‘t Veen aangewezen voor verkabeling. Netbeheerder TenneT heeft in de periode 2019-2021,  in opdracht van de gemeente Hattem,  diverse onderzoeken en voorbereidingen voor verkabeling gedaan. Hierop kwam een positief advies en is een basisontwerp gemaakt. Door het vaststellen van het Basisontwerp is nu helder hoe het nieuwe ondergrondse tracé komt te liggen. De gemeenteraad wordt hierover binnenkort geïnformeerd.

Verbetering leefklimaat (tekst gaat verder na de illustratie)

Wethouder Schipper is blij:  “Met het ondergronds brengen van de hoogspanningsverbinding komt een lang gekoesterde wens van de gemeente uit. Op deze manier wordt het leefklimaat in ‘t Veen sterk verbeterd. Uiteindelijk komt er circa 6,5 hectare meer ruimte beschikbaar voor woningbouw, dit is broodnodig voor onze woningbouwopgave in Hattem.”
De bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding, die over ’t Veen loopt, komt onder de grond te liggen. Het gaat dan om de verbinding tussen mast 4 en mast 9. Deze masten staan vanaf het Apeldoorns Kanaal tot aan de Koeweg. Mast 4 en 9 worden vernieuwd. In totaal verdwijnen er hiermee 4 masten, over een lengte van 1,6 kilometer. De hoogspanningskabels worden door boringen onder het Apeldoorns kanaal gebracht zodat het natuurgebied ’t Algemene Veen bespaard blijft.

Gevoelige functies
Door het RIVM en de Europese Unie wordt geadviseerd om in de invloedssfeer van hoogspanning geen gevoelige functies te plaatsen vanwege magneetveldstraling. Gevoelige functies zijn onder meer woningen, scholen of crèches. Door de verkabeling wordt de bestaande magneetveldzone een heel stuk kleiner. In de nieuwe situatie blijft alleen Indoorspeeltuin Ballorig voor een deel in de magneetveldzone. Na advies van het RIVM en GGD heeft het college geconstateerd dat Ballorig aangemerkt kan worden als een niet-gevoelige functie.

Planning
Na het besluit van het college is het informeren van de Raad, de volgende stap. Daarnaast is het nodig om het tracé ook planologisch goed vast te leggen. Hiervoor komt het ontwerp-Chw-bestemmingsplan ’t Veen ter inzage. Gemeente Hattem en TenneT verwachten de werkzaamheden in 2024 te starten.

1 REACTIE

  1. In de infographic is er sprake van 2023 en het artikel (en site gemeente) van 2024. Wat is nu de daadwerkelijke planning?

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in