Definitief tracé verkabeling ’t Veen bekend

Het definitieve tracé van de verkabeling van ’t Veen is bekend. In totaal worden over een afstand van 1,7 km de huidige hoogspanningskabels ondergronds gebracht.

De transformatie van bedrijventerrein ’t Veen naar gemengd woongebied is een proces dat al een aantal jaren loopt. Inmiddels zijn er twee bestemmingsplannen voor woningbouw onherroepelijk (totaal 150 woningen), zijn de eerste woningen in aanbouw en is omgevingsvergunning verleend voor een supermarkt.
De transformatie wordt financieel ondersteund door provincie Gelderland en door het Rijk via de Woningbouwimpuls en een bijdrage in de verkabeling.

Een wezenlijk onderdeel van de transformatie is het ondergronds brengen van de hoogspanningsverbinding tussen Hattem en Lelystad voor het gedeelte dat boven ’t Veen loopt. Deze verkabeling levert meerdere voordelen op voor de gewenste ontwikkeling naar gemengd woongebied. Zo verdwijnen bijvoorbeeld de ontsierende hoogspanningmasten uit het straatbeeld en komt er ook circa 6,5 ha meer ruimte beschikbaar voor woningbouw.

Geen bomemkap ’t Algemene Veen
Vanuit de Hoenwaard (mast 4) worden er direct twee leidingbuizen geboord onder het kanaal en het bos, zodat kap van veel bomen achterwege kan blijven.
Rondom mast 7, tussen ’t Heem en De Marke, kan het tracé precies langs de mast gelegd worden, tussen het verenigingsgebouw van DOS/Ons Genoegen en ’t Heem. Het verenigingsgebouw kan daardoor blijven bestaan.
Naast mast 9, bij de Koeweg, wordt een nieuwe mast 9a opgericht. De kabels komen direct naast mast 9a uit de grond. In de nieuwe situatie blijft het beeld dus nagenoeg gelijk aan het huidige beeld.

Bijna geen opbreking van wegen
Onder het Rosenboomspoor, de Populierenlaan en de Burgemeester Boslaan kunnen persingen worden uitgevoerd, zodat daar de wegen niet hoeven te worden afgezet en opengebroken.
Het tracégedeelte onder de 1e Industrieweg wordt wel in gegraven kabelgoten aangelegd. Dat geldt in principe ook voor de Apeldoornseweg. Daar zal de aanleg in twee fases plaatsvinden, zodat het verkeer kan doorstromen. Indien uit nadere berekeningen blijkt dat alsnog geboord kan worden zal daarvoor worden gekozen.

Bekijk hier de volledige tekeningen van de verkabeling.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in