Overeenstemming over verplaatsing ijsbaangebouw

Tijdens de Raadsvergadering van 6 mei a.s. staat de kredietaanvraag voor de afronding van het uitloopgebied Assenrade IJsbaan op de agenda. Uitloopgebied Assenrade bestaat uit het terrein van de IJsbaan en het landschapspark. Dit park is in zijn geheel aangelegd, als uitloop / recreatiegebied voor de uitbreiding Assenrade en de IJsbaan.

Wat dan nog rest, is het verplaatsen van het IJsbaangebouwtje en de aanleg van de daaraan verbonden verhardingen. De gemeente heeft lang overlegd met de IJsvereniging over de voorwaarden van overgang naar het nieuwe IJsbaancomplex en het resultaat van deze gesprekken is vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst.

Verplaatsen IJsbaangebouw
In deze concept Samenwerkingsovereenkomst staat onder meer beschreven dat de IJsverenging voor 1 februari 2020 het verenigingsgebouw aan de Geldersedijk moet hebben afgebroken. De gemeente en de IJsvereniging hebben afgesproken dat het te verplaatsen verenigingsgebouw op de nieuwe locatie mag voldoen aan het bouwbesluit van 1999. Kiest de IJsvereniging echter voor het bouwen van een nieuw verenigingsgebouw, dan dient dit nieuwe verenigingsgebouw te voldoen aan de actuele wet- en regelgeving. De gemeente betaalt aan de IJsvereniging voor de verplaatsing een vergoeding van € 156.741.

Onderhoud
Naast de Samenwerkingsovereenkomst ligt er ook een concept voor het Opstalrecht. Hierin  worden zaken geregeld als de betaling door de IJsvereniging voor de aanleg van onder meer de Skeelerbaan (€ 117.370). Verder staan daarin afspraken over het onderhoud van het terrein en hoe dat moet worden uitgevoerd en het gebruik van derden van het nieuwe verenigingsgebouw.

Eeuwigdurende afkoop
De gemeente betaalt verder een vergoeding voor het door de IJsvereniging uit te voeren onderhoud, ter grootte van € 81.070 . Deze vergoeding is aan te merken als een eeuwigdurende afkoop voor de overeengekomen onderhoudstaken van de vereniging.

Tijdens de Raadsvergadering van 6 mei zal de raad worden gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 375.328 voor het afronden van de gebiedsontwikkeling uitloopgebied Assenrade en voor de aankoop van twee percelen grond die nu nog eigendom zijn van Prorail.

 

1 REACTIE

  1. De burger in Hattem mag wederom betalen voor alle acties van de gemeente Hattem.
    Zwembad en het straatwerk zijn maar een paar voorbeelden.
    En dan zal het nieuwe ijsbaangebouw voor nog meer overlast gaan zorgen

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in