College Hattem presenteert definitief bestemmingsplan Woonzorgzone

De commissie Algemene Zaken vergadert op 29 november 2021 over het definitieve bestemmingsplan Woonzorgzone Hattem. Een woonzorgzone in Hattem is een wens die al jaren leeft bij inwoners en de politiek. Al in 2014 is een plan gemaakt. In de jaren daarna veranderde er veel; op de woningmarkt, in de woonwensen van senioren en in de wetgeving zorgverlening en -financiering. Het plan van 2014 was daardoor niet actueel meer en in 2019 werd ook nog eens besloten door de gemeenteraad dat het eerste IKC in de woonzorgzone moest komen.

Besluit IKC had grote gevolgen
Dit besluit had grote gevolgen voor het plan. Er moest eerst een nieuwe visie komen waarin de functies wonen, zorg én onderwijs evenwichtig verdeeld zouden zijn. Eind 2019 is deze nieuwe visie vastgesteld door de gemeenteraad en bijna een jaar later stemde de gemeenteraad in met het Stedebouwkundig Plan. In dit plan staat ook dat op de plek van de huidige Van Heemstraschool een appartementencomplex komt met 52 appartementen. Daarin is ook ruimte voor bijzondere doelgroepen zoals Stichting de Luwte en voor (intramurale)zorgappartementen.

Parkeerplaatsen en bouwhoogte
Bij het plan kwamen vanuit de raad nog wel opmerkingen over het aantal parkeerplaatsen en de bouwhoogte. Door het college is op 16 maart 2021 besloten dat voor twee gebouwen aan de Hollewand de parkeerplaatsen zo mogelijk onder het gebouw moeten komen en dat de drie gebouwen aan de Hollewand drie zichtbare bouwlagen krijgen.

Door dit collegebesluit is het stedebouwkundigplan wederom aangepast. In deze aanpassingen is deels tegemoetgekomen aan de ingediende zienswijzen.

Inzagetermijn 6 weken
En nu ligt er eindelijk een bestemmingsplan waardoor de woonzorgzone daadwerkelijk gebouwd kan gaan worden. Als de meerderheid van de gemeenteraad instemt met dit bestemmingsplan, komt dit plan nog gedurende zes weken ter inzage te liggen. Tijdens deze terinzagelegging kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend beroep instellen. Verder staat beroep open voor belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend. Als tijdens genoemde periode geen beroep wordt ingesteld en geen verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt het bestemmingsplan onherroepelijk.

De commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken vergadert op maandag 29 november 2021. Deze vergadering is vanwege de corona-maatregelen digitaal en begint om 20.00 uur.

De vergadering wordt live uitgezonden via radio, tv en webstream.
Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem.

Luister live Radio Kijk live TV

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in