Ondanks bezwaren stemt Hattem in met scholen en woonzorgzone

De gemeenteraad van Hattem heeft maandagavond ingestemd met het plan voor de woonzorgzone in combinatie met een Integraal Kind Centrum op de locatie van de Oude IJsbaan. Aan het begin van de vergadering werden nog 586 handtekeningen tegen het plan aangeboden aan de raad.

De Belangengroep Woonzorgzone Geldersedijk uitte meerdere bezwaren tegen de plannen om de huisvesting voor ouderen te combineren met twee scholen en een buitenschoolse opvang. Volgens hen blijkt uit onderzoeken dat die combinatie niet leidt tot een prettige leefomgeving voor de ouderen. ChristenUnie-fractievoorzitter Arend Palland wees echter op andere onderzoeken, waaruit blijkt dat kinderen heel veel kunnen leren van de omgang met ouderen.

De raadsfracties veranderden niet van standpunt. De VVD was de enige partij die het niet eens is met de vestiging van het IKC bij de woonzorgzone, en dus tegen het plan stemde. De overige fracties benadrukten dat de twee scholen zich niet op een andere locatie willen vestigen. D66-fractievoorzitter Erik Kort concludeerde dat Gina Guldenaar van de VVD daarmee valse hoop geeft aan inwoners. “Het is gewoonweg niet mogelijk dat de scholen ergens anders gaan vestigen, dat kunnen wij als raad niet meer beslissen.”

Wel aanpassingen
D66 diende nog wel een motie in, waarin de wethouder wordt opgeroepen enkele mogelijke wijzigingen van het plan te onderzoeken. Zo wil de partij dat enkele flats in het plan minder hoog zullen worden, en dat er goede parkeergelegenheid voor leraren geregeld wordt in de buurt van de scholen. Die motie werd door bijna alle partijen gesteund: alleen de VVD stemde hier ook tegen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in