Zonneveld op voormalige vuilstortplaats in Hattem?

De provincie Gelderland wil met de initiatiefnemers onderzoeken of zonnevelden én het  versterken van de natuur te combineren is. De 3 locaties daarvoor liggen in het Gelders Natuur Netwerk waaronder de voormalige vuilstortplaats in Hattem. De andere twee locaties zijn landgoed Quadenoord in Renkum en twee zandwinplassen in Zevenaar. Dit zijn bijzondere gebieden waar ontwikkelingen niet zomaar mogen. Of de plannen haalbaar zijn, weet de provincie nog niet. Dit is afhankelijk van verdere uitwerking en beleidsontwikkeling.

Ruimte is schaars
Peter Kerris, gedeputeerde Ruimte zegt hierover: ”De ruimte in Gelderland is schaars. We zien steeds meer druk op de ruimte ontstaan. We willen wonen, werken, recreëren, duurzame energie opwekken én meer en sterkere natuur. Daarom moeten we keuzes maken én vooral kijken hoe we slimme combinaties kunnen maken zodat er een win-win situatie ontstaat.”

Hattem: voormalige vuilstortplaats
Burgercoöperatie ‘Powered by Hattem’ wil samen met de gemeente een zonneveld realiseren op een voormalige vuilstortplaats in Hattem. Het terrein heeft door de vuilstort een beperkte natuurwaarde. De locatie is wel een verbinding voor dieren. Door de realisatie van een tijdelijk zonneveld, de verbetering van de kwaliteit van de natuur op de rest van het terrein en het versterken van de verbindingsfunctie kan de natuurwaarde groter worden.

6000 zonnepanelen
Op deze locatie kan een zonnepark gerealiseerd worden van ongeveer 6000 zonnepanelen die een vermogen van ongeveer 2 MW kan opwekken. Dit is een stroomproductie van 1,7 Mwh. Hiermee kunnen 475 huishoudens worden voorzien van duurzame stroom. Deze locatie is als zonneveld opgenomen in de  Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe.

Indien er een vergunning wordt afgegeven dan wordt gestart met de voorbereiding en realisatie van het zonnepark op de oude vuilstort. Totale doorlooptijd duurt ruim 2 jaar zodat de geplande oplevering in het najaar van 2022 kan plaatsvinden.

50% lokaal eigenaarschap
Powered by Hattem streeft er naar om projecten te realiseren voor, door en met Hattemers en in lijn met het klimaatakkoord naar een minimaal 50% lokaal eigenaarschap. Dit betekent dat inwoners en lokale bedrijven kunnen investeren in dit project en profiteren van de opbrengsten.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in