Powered by Hattem zoekt samenwerking in de regio

NOORD-VELUWE – Op 1 mei kwamen de besturen van vier lokale energiecoöperaties bij elkaar in het dorpshuis te Heerde om elkaar (nog) beter te leren kennen én om te onderzoeken op welke manier zij elkaar kunnen versterken en wat zij van elkaar kunnen leren.

Heerde Energiek, Powered by Hattem en Energiecoöperatie Noord-Veluwe
Een kleine tien jaar geleden richtten enthousiaste inwoners in zowel Heerde, Hattem, Oldebroek als Elburg energiecoöperaties op om bij te dragen aan de energietransitie én de doelstelling om in 2050 vijftig procent van de energiebehoefte lokaal op te wekken. Zo werd de basis gelegd voor de coöperaties Heerde Energiek, Powered by Hattem en de Energiecoöperatie Noord-Veluwe. Sindsdien werden vele daken in onze regio voorzien van zonne-installaties met lokale eigenaren. Al snel werd duidelijk dat de coöperaties niet alleen vergelijkbare doelstellingen maar ook identieke uitdagingen hebben. Tips werden uitgewisseld over het werven van leden en bestuurders, het borgen van de ledenadministratie en de uitkering van energiebelasting of rendement aan de leden.

Projecten en energiecoaches
Ook inhoudelijk zijn er ideeën om samen te werken. Samen kunnen de coöperaties immers grotere projecten aan, die ze vervolgens voor de eigen leden realiseren, zodat de lokale identiteit behouden blijft. Onder andere het (al lopende) project Heidehoek en parkeerplaats Heerderstrand werden als optie verkend. Daarnaast lijkt een samenwerking op het gebied van energiecoaches relatief eenvoudig te realiseren. Dit om ook breder in de regio inwoners te ondersteunen met duurzaamheidsadviezen en de energietransitie verder te stimuleren.

Morgen aan de slag?
De coöperaties gaan de ideeën de komende maand verder uitwerken en dan voorleggen aan de leden. Want een energiecoöperatie is én blijft voor, door en met de inwoners. En die stem is, aldus een woordvoerder van Powered by Hattem, belangrijk om de volgende stap te zetten.Voor meer informatie: info@poweredbyhattem.nl

Foto: Heerde Energiek, Powered by Hattem en Energiecoöperatie Noord-Veluwe (onder bronvermelding rechtenvrij te gebruiken)

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in