SWH zoekt contact met vrijwilligersorganisaties

Werkt jouw organisatie met vrijwilligers in Hattem? Dan wil Stichting Welzijn Hattem (SWH) graag contact met een contactpersoon bij jouw organisatie. In samenwerking met de gemeente Hattem wil SWH het Vrijwilligersplatform nieuw leven inblazen.

SWH heeft namelijk regelmatig interessante nieuwtjes, die de organisatie wil delen. Over ontwikkelingen in vrijwilligersbeleid bijvoorbeeld. Of over de interessante workshops en trainingen die  samen met Epe en Heerde worden georganiseerd vanuit de Vrijwilligersacademie Noord Oost Veluwe. Een voorbeeld daarvan is de lezing op 8 april over ‘Het nieuwe werven van vrijwilligers’, waarover je informatie vindt op www.swhattem.nl. De workshops en trainingen zijn vrijwel altijd gratis toegankelijk voor vrijwilligers in onze gemeente. Maar je moet het wél even weten!

Behoefteonderzoek
Bovendien heeft SWH ook vragen aan vrijwilligersorganisaties. Waar hebben zij behoefte aan? Waar lopen vrijwilligersorganisaties tegenaan in het vinden en behouden van vrijwilligers? Welke kennis is beschikbaar binnen een organisatie, die je kan en wil delen met andere organisaties? De input die SWH ontvangt, gebruiken zij graag om te bepalen of en in welke vorm zij iets voor vrijwilligersorganisaties kunnen betekenen.

SWH heeft op dit moment een beginnend bestand met vrijwilligersorganisaties en de contactpersonen. Dit bestand wil SWH graag updaten en uitbreiden, zodat zoveel mogelijk organisaties die werken met vrijwilligers, betrokken kunnen worden.

Vind je het belangrijk dat ook jouw organisatie wordt betrokken bij wat er speelt op vrijwilligersgebied? Stem dan af wie binnen jouw organisatie de contactpersoon wordt en e-mail naar  mirjambongertman@swhattem.nl de naam van jouw organisatie, de naam van de contactpersoon en zijn of haar e-mailadres (noodzakelijk) en telefoonnummer (optioneel). Deel deze oproep ook gerust met andere organisaties.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in