Uit de Raadsvergadering

Afgelopen maandag vergaderde de raad van Hattem. Opnieuw is digitaal vergaderd en via RTV Hattem was de vergadering rechtstreeks te volgen. Op de agenda stonden diverse hamerstukken en de vaststelling van de APV en bestemmingsplan Hattemse Loo. Ook heeft de raad ingestemd met het vierde Steunmaatregelenpakket. 

De steunmaatregelen uit het pakket moeten bijdragen aan het verzachten van de effecten van de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Met het pakket maatregelen is ongeveer €100.000,- gemoeid.

Ook heeft de raad drie nieuwe raadscommissieleden verwelkomd. De heer R. (Remco) Dijkstra, mevrouw S. (Sigrid) Mulder en mevrouw A.M.I. (Anne-Marije) Wilting-Kleinhuis zijn aangewezen als commissieleden. De aanwijzingsperiode loopt van 22 maart 2021 tot en met het einde van de zittingsperiode van de raad. De drie nieuwe commissieleden vertegenwoordigen vanaf heden de fractie van het CDA de tijdens de commissievergaderingen.

Op maandag 12 april 2021 vergaderen de commissies Sociale Zaken en Algemene
Ruimtelijke zaken via de digitale weg. De agenda’s moeten nog worden bepaald, u kunt deze uiterlijk tien dagen voor de vergaderingen raadplegen via www.hattem.nl/gemeenteraad.

Besluitenlijst
Wilt u meer weten over de genomen besluiten? Kijk dan op www.hattem.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 22 maart 2021. Daar vindt u ook de besluitenlijst van deze vergadering.

Kijk hier (terug) naar de raadsvergadering van maandag 22 maart.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in