8% minderjarige kinderen in Hattem woont in eenoudergezin

In Hattem woont 8% van de minderjarige kinderen in een eenoudergezin. Dit blijkt uit de door het CBS gepubliceerde Jeugdmonitor.

Begin 2019 telde Nederland bijna 3,4 miljoen kinderen tot 18 jaar. Van hen woonden 538 duizend kinderen in een eenouderhuishouden. Die situatie kan bijvoorbeeld ontstaan doordat ouders uit elkaar zijn gegaan, een ouder is overleden of de ouders nooit hebben samengewoond. Het merendeel staat ingeschreven op het adres van de moeder (89 procent).

Cijfers voor Hattem lager dan gemiddelde
Het aandeel kinderen dat deel uitmaakt van een eenouderhuishouden is de afgelopen twintig jaar toegenomen van 11 procent in 1999 naar 16 procent in 2019. Dit betekent dat Hattem in gunstige zin afwijkt van de gemiddeld percentage. In deze periode is landelijk gezien ook het aandeel kinderen met ongehuwde ouders toegenomen. Een klein deel van de kinderen woont in een instelling of pleeggezin, woont, al dan niet samen met een ouder, bij grootouders, vormt met een broer of zus samen een huishouden, of is alleenstaand.

In de grote steden is begin 2019 het grootste aandeel kinderen in een eenouderhuishouden te vinden. Over het algemeen is het aandeel kinderen in een eenouderhuishouden kleiner in minder stedelijke gebieden. Staphorst en Urk kenden met 4 procent het kleinste aandeel minderjarigen in een eenouderhuishouden.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in