Rekenkamer vraagt Hattemers naar onderzoeksonderwerpen

Onder het motto: Beleid onder de loep zoekt de Rekenkamercommissie Hattem onderwerpen waarnaar de commissieleden een onderzoek kunnen doen. Zij vragen Hattemers dan ook: Welk onderwerp een onderzoek waard is?

De Rekenkamercommissie Hattem onderzoekt of het beleid van de gemeente goed is uitgevoerd en of dit het gewenste effect heeft. Zij kijkt daarbij ook of geld efficiënt is besteed. De Rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf welke onderwerpen worden onderzocht. Op dit moment inventariseert de rekenkamercommissie welke mogelijke onderwerpen voor 2021 onderzocht kunnen worden. Ook inwoners van Hattem kunnen onderwerpen aandragen. Is er een onderwerp waarvan jij vindt dat de rekenkamercommissie het zou moeten onderzoeken? Meld dat dan aan de Rekenkamercommissie.

Waar moet een onderwerp aan voldoen?
Het onderwerp moet te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente Hattem (zaken die de gemeente zelf kan veranderen). Ook is het van belang dat het onderwerp het persoonlijk belang van de aanvrager overstijgt. Bij de selectie worden onderwerpen beoordeeld op risico’s die de gemeente loopt, maar ook op financieel en maatschappelijk belang. Geef in de motivatie van het verzoek aan waarom het volgens jou belangrijk is dat de rekenkamercommissie het door jou aangedragen onderwerp onderzoekt.

Aanleveren ideeën
Een onderwerp kan je aandragen door uiterlijk 24 december te e-mailen naar de secretaris van de rekenkamercommissie via ellenlandman@hattem.nl o.v.v. Onderzoeksonderwerp RKC.
Opgave kan ook schriftelijk. Stuur dan een brief naar: Rekenkamercommissie Hattem, t.a.v. E. Landman, Markt 1, 8051 EZ  HATTEM.
Alle redacties worden vertrouwelijk behandeld.

In de commissievergadering Algemene en Ruimtelijke Zaken van 7 september jl. presenteerde de rekenkamercommissie de resultaten van hun rapport Onderzoek bestrating Markt- en Kerkplein en het rapport Ontcijferen van cijfers als resultaat van hun onderzoek naar grip op de Planning & Control-raadsdocumenten.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in