Geloof & Liefde naar Hattem, maar hoe?

ZWOLLE – Afgelopen woensdag vond in Zwolle de opening plaats van de expositie Geloof & Liefde. Deze tentoonstelling is onderdeel van een gelijkluidende campagne in enkele burgerlijke gemeenten, waaronder Hattem. De tentoonstelling wordt vergezeld van een website en een magazine die als doel hebben het gesprek op gang te brengen tussen verschillende werelden.

Hattemse delegatie
‘Over geloof en liefde valt veel te zeggen. Toch is erover praten niet overal vanzelfsprekend en gemakkelijk. Waar geloof en LHBTI elkaars pad kruisen, blijven monden en deuren nog vaak gesloten’, zo is te lezen op de website van de gemeente Zwolle. Over Geloof & Liefde wil deze barriĆØre doorbreken door mensen met elkaar in gesprek te brengen. Bij de opening van de expositie is ook een Hattemse delegatie aanwezig. Wethouder Koen Castelein, dominee Wim Hortensius, beleidsmedewerker Wietske Verschoor en RTV Hattem zijn de IJssel overgefietst om getuige te zijn van de start van de campagne.

Ook belangrijk voor Hattem
Koen Castelein die inclusiviteit en diversiteit in zijn wethoudersportefeuille heeft, laat weten het belangrijk te vinden om de expositie ook naar Hattem te halen omdat het ook voor Hattem goed is om mensen die in verschillende werelden leven met elkaar in gesprek te brengen. Ds Wim Hortensius die predikant is in de Protestantse Gemeente in Hattem, heeft al enkele jaren ervaring met dergelijke gesprekken onder de titel Anders zijn in de kerk. Daarin laat hij mensen hun ervaringen delen over hoe het is om als LHBTI’er lid te zijn van een kerk om er ook van te leren. Samen met zijn Hattemse collega’s van de andere kerken is hij in gesprek over de vraag hoe het thema breder onder de aandacht kan komen.

Roze collectezakken voor inzameling der ideeƫn

Soms schrijnend, soms bemoedigend
In de expositie en het magazine komen verschillende mensen aan het woord die met hun geaardheid een plek hebben proberen te vinden of te behouden in verschillende kerken. Ze zijn afgebeeld op manshoge panelen waarop aan de achterzijde kort hun verhaal is weergegeven: soms schrijnend, soms bemoedigend. Blijkbaar is de ene kerk de andere niet als het gaat om acceptatie van mensen met een andere geaardheid. Gelukkig ontbreekt ook de humor niet, zo is er bijvoorbeeld een stellage met roze collectezakken, waar mensen hun gedachten bij het thema kwijt kunnen.

Naar Hattem?
Of en hoe de Geloof & Liefde naar Hattem komt, daarover is de wethouder Koen Castelein vrij stellig: ja. Maar we hebben nog wat aanvullende vragen voor de wethouder.

Waarom moet nu juist de burgerlijke gemeente een rol spelen in dit gesprek over Geloof & Liefde?
‘Het doel van de campagne is gesprekken op gang brengen. Overtuigingen en ervaringen een stem geven. Bruggen bouwen. Vanuit het idee dat we nog veel niet van elkaar weten, maar door open en nieuwsgierig te zijn kunnen we over en van elkaar leren. We willen in Hattem een gemeente zijn waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. We willen graag de dialoog op gang brengen en verschillende werelden bij elkaar brengen. Daarom zien we voor de gemeente wel degelijk een rol; misschien als neutrale partij die het beste wil voor Ć”l haar inwoners.
In 2019 is de regionale aanpak rondom levensbeschouwing en lhbtiqa+’ers gestart. Tijdens het Regenboogfestival van 2 december 2019 hebben de bestuurders van de gemeenten Dalfsen, Kampen, Steenwijkerland, Hardenberg, Ommen en Zwolle een ‘Verklaring van inzet’ ondertekend. Hiermee hebben zij zich verbonden aan een vierjarige aanpak om de vrijheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lhbti-inwoners te bevorderen.
In het bestuursakkoord in Hattem is dit thema belegd onder het thema ‘Kleurrijk en jezelf zijn’ en sinds januari is hiervoor ook een beleidsadviseur in Hattem aan de slag gegaan. Door ambtelijke gesprekken in de regio heeft Hattem kennis genomen van de campagne ‘Over geloof en liefde’ en aangegeven graag actief betrokken willen te zijn bij deze campagne.’

Sommige lezers zullen zich afvragen of dit niet op gespannen voet staat met de scheiding tussen kerk en overheid?
‘Misschien wel. Maar iemand moet de dialoog opstarten. De campagne kenmerkt zich door een heel open houding. Niet veroordelend naar wie dan ook. Niet om de verschillen duidelijk te krijgen maar wel om op een respectvolle manier elkaars standpunten te verkennen en van elkaar proberen te leren. Zoals de ambassadeur van de campagne mooi verwoordt: ‘wie weet komen we tot de overtuiging dat er tussen erkennen en accepteren nog een groot verschil zit, maar dat ook daarin wel al een stukje toenadering zit’.

Wat houdt de participatie van de gemeente Hattem concreet in?
We willen de tentoonstelling naar Hattem halen als vertrekpunt voor de dialoog in Hattem. We zijn nu bezig invulling te geven aan de manier waarop. Dat doen we onder de noemer ‘Kleurrijk en Jezelf zijn’ waarmee we breder invulling willen geven aan de diversiteit onder de inwoners van Hattem. Het gaat niet alleen om de LHBTI gemeenschap, maar om Ć”lle inwoners, met welke achtergrond dan ook.’

Wat onderneemt de gemeente Hattem om de campagne en expositie naar Hattem te halen en hoe wordt hierin opgetrokken met de Hattemse kerken,geloofsgemeenschappen en andere partijen?
Vanuit de campagne is de toezegging gedaan dat de tentoonstelling naar Hattem kan komen. We onderzoeken nu wat een goede plek zou zijn voor deze campagne. En daar hoort ook bij dat de dialoog al wordt gevoerd met de kerken. De eerste reacties zijn positief kritisch.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in