OOZ organiseert inloopsessies over basisschool op terrein De Noordgouw

Op 14 december 2020 is een motie ingediend in de gemeenteraad in Hattem. Pvda – gesteund door CDA en CU – vroeg de gemeente om te verkennen of er voldoende draagvlak en vraag is om een school te plaatsen op de locatie Noordgouw.

De gemeente Hattem heeft het bestuur van OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio) waar ook de basisscholen De Vlonder en Het Palet onder vallen, verzocht dit uit te vragen aan inwoners in Hattem. Inwoners worden door OOZ gezien als een brede groep. Bijvoorbeeld ouders/verzorgers die nu kinderen in de basisschoolleeftijd hebben, met kinderen onder de vier jaar of die plannen hebben naar Hattem te verhuizen.

Is De Noordgouw een geschikte locatie?
OOZ heeft vanwege de mogelijkheid voor het voeren van persoonlijke gesprekken bewust gekozen voor de organisatie van bijeenkomsten. OOZ zal dan namelijk ook antwoord kunnen geven op vragen. De vragen aan ouders/verzorgers die centraal zullen staan zijn onder andere:

  1. Zou u een school op de locatie Noordgouw een meerwaarde vinden? En waarom wel/niet?
  2. Welk profiel zou u van toegevoegde waarde vinden voor deze school? (Denk aan bijvoorbeeld sport en bewegen, cultuur, natuur en milieu, techniek en ict…)
  3. Welke voorzieningen vindt u belangrijk voor deze school? (Denk aan bijvoorbeeld voor- en naschoolse opvang …)
  4. Wat vindt u belangrijke punten voor het gebouw en de omgeving waarin het gebouw ligt?
  5. Met welke organisaties in de buurt van de Noordgouw zou deze school samen kunnen werken?

Inloopsessies
Om zo veel mogelijk inwoners de gelegenheid te geven om aan te sluiten, organiseert OOZ twee sessies op donderdag 30 juni 2022. Voor ouders/verzorgers die ’s avonds verplichtingen hebben is de eerste sessie aan het eind van de middag. De tweede sessie is aan het begin van de avond.
Belangstellenden kunnen zich tot maandag 27 juni aanmelden voor één van de sessies door een mail te sturen aan contact@ooz.nl. Hierbij aangeven voor welke sessie wordt gekozen: sessie 1 van 16.30 uur tot 18.00 uur of sessie 2 van 18.30 uur tot 20.00 uur.

De locatie in Hattem waar de bijeenkomsten zullen plaatsvinden wordt bepaald n.a.v. het aantal belangstellenden en wordt na de aanmeldingen doorgegeven.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in