Nieuwe namen voor Raadscommissies

Sinds het begin van dit jaar hebben de Raadscommissies van de Gemeente Hattem een nieuwe naam gekregen. De commissie ‘Algemene en Ruimtelijke Zaken’ heet vanaf nu ‘Ruimte en Duurzaamheid’, en wat voorheen de commissie ‘Sociale Zaken’ was, gaat nu verder onder de nieuwe naam ‘Samenleving en Bestuur’. Door een betere verdeling van onderwerpen is de verwachting dat beide commissies meer in balans zullen zijn.

Onderwerpen voor commissie Ruimte en Duurzaamheid
In de commissie Ruimte en Duurzaamheid komen voorstellen met betrekking tot onderstaande onderwerpen op de agenda te staan:
– Klimaat, milieu en duurzaamheid
– Wonen, volkshuisvesting
– Leefomgeving & ruimtelijke ordening (water, wegen, groen en Omgevingswet)
– Economie en recreatie
– Vastgoed

Onderwerpen voor commissie Samenleving en Bestuur
In de commissie Samenleving en Bestuur staan onderstaande thema’s centraal:
– Sociaal domein en volksgezondheid
– Onderwijs, welzijn, cultuur en sport
– Regionale samenwerking & gemeenschappelijke regelingen
– Bedrijfsvoering en financiën
– Inwonerparticipatie
– Openbare orde en (integrale) veiligheid

Rol van de commissies
De raad van Hattem neemt belangrijke besluiten en daarvoor wordt er vergaderd. Eerst in een Commissie waarin de politieke partijen informatie kunnen ophalen bij ambtenaren en/of college. Ook is er in de Commissie de mogelijkheid om politieke standpunten uit te wisselen. Tevens bepaalt de Commissie of een stuk gereed is voor besluitvorming. Doorgaans vindt twee weken later deze besluitvorming plaats in de Raadsvergadering. In de tussenliggende periode is er dan ruimte voor de fracties om met elkaar te overleggen zodat ook eventuele moties en amendementen voorbereid kunnen worden.

Openbaar
Commissievergaderingen zijn net als Raadsvergaderingen op een enkele uitzondering na openbaar. De eerstvolgende commissievergadering is vanavond (23 januari 2023) om 20.00u voor Ruimte en Duurzaamheid. Inwoners kunnen vergaderingen volgen via de publieke tribune, via RTV Hattem en de website van de Gemeente. Ook kan er worden ingesproken bij een onderwerp dat op de agenda staat. Dit moet vooraf wel worden aangevraagd bij de Griffie. Dat kan via een e-mail naar griffie@hattem.nl

Meer informatie over de gemeenteraad is te vinden op www.hattem.nl/gemeenteraad

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in