College Hattem onderzoekt inrichting Vlinderveld op begraafplaats

Recent is door de CU aan het college de vraag gesteld om de mogelijkheid te onderzoeken voor het inrichten van een gedenkplek op de begraafplaats voor vroeggeboren dode kindjes. Aanleiding was de vraag van ouders van wie hun kindje levenloos is geboren na een zwangerschap van 20 weken. Vanwege financiële redenen konden zij het kindje niet begraven op de begraafplaats van Hattem.

Het college schrijft in zijn antwoord: “De Wet op de lijkbezorging is niet van toepassing op een menselijke vrucht die na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken
a. levenloos ter wereld is gekomen dan wel
b. binnen 24 uur na de geboorte is overleden.”

Begraven op eigen terrein
“De bepalingen uit de wet zijn dan niet van toepassing, zodat het kind niet geschouwd hoeft te worden en er geen overleg met de GGD-arts hoeft plaats te vinden. Ook hoeft geen verklaring van overlijden te worden afgegeven. Het kindje hoeft volgens de wet ook niet begraven/gecremeerd te worden. Dat mag wel, namelijk op eigen terrein of in de natuur met toestemming van de grondeigenaar. Het mag op verzoek ook worden bijgeschreven in het BRP” (basisregistratie personen – bevolkingsregister).

Als ouders daarentegen besluiten dat zij hun kindje willen begraven op de gemeentelijke begraafplaats, dan is er een verklaring van de behandelend arts nodig. De begrafenis kan dan plaatsvinden door bijzetting in een bestaand graf of een nieuw graf. In alle gevallen zijn daaraan kosten verbonden.

Nieuw gedeelte begraafplaats
In de tweede helft van 2022 wordt een nieuw gedeelte van de begraafplaats verder ingericht. De inrichting is dus nog niet klaar maar het college wil de optie meenemen voor een Vlinderveld en/of eventuele foetusgraven.

Het gaat hier om twee verschillende soorten graven.

  • In een Vlinderveld kunnen kindjes begraven worden zonder dat er een persoonlijk gedenkteken of naam bij komt. De naam of symbool kan op een centrale plek (kunstwerk, monument etc.) geplaatst worden. Het gaat dus om een verzamelgraf; zonder personaliseringen. De familie begraaft dan zelf onder begeleiding van een medewerker van de begraafplaats en de kosten zullen rond de 150-170 euro bedragen.
  • Een foetusgraf is een klein grafje van (50 bij 50 cm). Het is een persoonlijk graf en er mag ook een naam/ornamentje of aandenken op worden geplaatst. Ook hier begraaft de familie onder begeleiding van een begraafplaatsmedewerker en de kosten zijn naar schatting 600 euro (helft kindergraf).

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe een mogelijke gedenkplek eruit komt te zien. Hierin moet het college nog een keus maken, of dit een centrale gedenkplek wordt op de begraafplaats, of misschien meerdere voor specifieke doelgroepen als stilgeboren kinderen en van de overledenen uit geruimde graven.

Langetermijnoplossing
De nieuwe inrichting en de plannen sluiten nu niet aan bij de behoefte van de familie voor wie de CU vragen heeft gesteld. Het college schrijft daarover dat het de mogelijkheden onderzoeken en zich zal inspannen om de plannen te versnellen, maar dat het zorgvuldig wil handelen om een oplossing te bieden voor de langere termijn.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in