Gemeentelijke belastingaanslagen zaterdag op de mat

Op zaterdag 26 januari wordt de aanslagen gemeentelijke belastingen 2019 bezorgd in Hattem. Heeft u niets ontvangen via de post? Controleer dan uw berichtenbox van MijnOverheid. Staat hier ook niets in? Neem dan contact op met de gemeente Hattem, afdeling Belastingen via belastingen@hattem.nl of (038) 443 16 16. U ontvangt een gecombineerd aanslagbiljet waarop -indien van toepassing- staan vermeld:

  • aanslagregels OZB
  • afvalstoffenheffing (vastrecht)
  • ledigingen restafval 2018
  • rioolheffing
  • onderhoudsrecht graf
  • WOZ-beschikking
  • vergoeding precario

WOZ-waarde bespreken met taxateur
Op 4, 5 en 7 februari tussen 15.00 uur en 20.00 uur kunt u uw WOZ-waarde persoonlijk met een taxateur bespreken. Dit is handig als u twijfelt of de vermelde WOZ-waarde wel correct is. Naar aanleiding van het gesprek met de taxateur kan de gemeente de aanslag eventueel herzien. Zo kan worden voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Maak een afspraak via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.

Vergoeding precario
Heeft u van het Waterbedrijf Vitens een nota voor precariobelasting ontvangen, dan krijgt u hiervoor een vergoeding van de gemeente. Als dit van toepassing is, dan staat dit als een negatief bedrag op uw aanslagbiljet. Het wordt verrekend met de door u te betalen gemeentelijke belastingen. Als er alleen een negatief bedrag op uw aanslagbiljet staat, wordt dat bedrag zo spoedig mogelijk aan u uitbetaald. Staat de vergoeding niet op uw aanslagbiljet en denkt u wel hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met de gemeente Hattem, afdeling Belastingen via belastingen@hattem.nl of (038) 443 16 16

Wijzigingen op tijd melden
Het tijdig doorgeven van wijzigingen kan onjuiste aanslagen voorkomen. Als u in de loop van het jaar verhuist, moet u dit tijdig melden in het stadhuis.

Betaling/automatische incasso
Bij betaling van de aanslag vermeldt u altijd het volledige aanslagnummer als betalingskenmerk. Bij automatische incasso wordt het bedrag in acht termijnen afgeschreven. Machtigingskaarten hiervoor zijn bij het aanslagbiljet bijgesloten. Als u deze vóór 22 februari instuurt wordt het bedrag van deze aanslag in termijnen afgeschreven.

Kwijtschelding
Als u niet in staat bent te betalen -ook niet met een betalingsregeling- kunt u om kwijtschelding vragen. Meer informatie hierover vindt u op www.hattem.nl/belastingen.

Vragen?
Kijk voor meer informatie over bezwaar maken, een taxatieverslag aanvragen, automatische incasso en kwijtschelding op www.hattem.nl/belastingen. Een afspraak met een belastingmedewerker van de gemeente maakt u via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.

Digitaal
Wilt u de gemeentelijke aanslagen voortaan digitaal ontvangen? Dit kan via MijnOverheid. Meld u hiervoor aan via www.mijn.overheid.nl

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in