Belastingsamenwerking Hattem, Heerde, Oldebroek en Elburg

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Heerde, Hattem, Oldebroek en Elburg hebben het voornemen uitgesproken om een belastingsamenwerking aan te gaan. Het is de bedoeling om hiermee te starten op 1 januari 2024. Door samen te werken neemt de (personele) kwetsbaarheid bij de werkzaamheden op het gebied van de belastingen af. In de komende periode gaat een kwartiermaker aan de slag met de voorbereidingen.

Het gaat om onder andere de volgende belastingen: de onroerendzaakbelasting (OZB en WOZ), havenbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, begrafenisrechten, precariobelasting en diverse leges.

Complexe softwarepakketten
Gemeenten zijn steeds afhankelijker van verplichte systemen en complexe softwarepakketten. Die zijn voor een kleine gemeente relatief duur. De vier gemeenten tellen bij elkaar opgeteld ongeveer 78.000 inwoners. Hierdoor zijn de kosten van de systemen/software lager dan wanneer iedere gemeente deze apart in gebruik heeft.

Versterking slagkracht
Een andere belangrijke reden om samen te werken is het versterken van de slagkracht. Bij kleine gemeenten zijn enkele medewerkers verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemeentebelastingen. Dit levert een risico op bij ziekte of vertrek van medewerkers naar een andere werkgever. Door deze samenwerking kunnen medewerkers hun expertise met elkaar delen en efficiënter werken.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in