Dromen over betaalbare woningen ’t Veen Hattem

De gemeente Hattem werkt samen met Duurzaam Gebouwd om de transformatie om voormalig bedrijventerrein ’t Veen naar een hoger niveau te tillen. Dit gebeurt in werkgroep DG Expeditie ’t Veen met het uiteindelijke doel ’t Veen om te vormen naar een aantrekkelijk woonwerkgebied met 500 duurzame woningen.

Durf te dromen
Inmiddels heeft de werkgroep vier kennisbijeenkomsten gehad. 15 december werd digitaal de vijfde en laatste kennisbijeenkomst gehouden die als thema had: ‘Durf te dromen’.

Buiten gebaande paden denken
Woningverduurzaming moet volgens Sybold Herder, projectleider van de gemeente Hattem, integraal worden opgepakt: circulair, klimaatbestendig, slim, geen energierekening én betaalbaar. “Denk buiten de gebaande paden en heb het niet alleen over woningaantallen en standaard typologieën die we kunnen toepassen”, aldus Herder. “Er komen relatief veel grondgebonden woningen en er is voor het grootste deel ruimte voor koopwoningen. De behoefte is divers en de vraag in Hattem loopt nogal uiteen. Dat betekent dat je nu al een grote variatie ziet in de woningen die we in onze gemeente hebben.”

Groei aantal huishoudens in Hattem
Herder ziet ook een trend in de groei van het aantal huishoudens, waardoor het de verwachting is dat de vraag naar woningen stijgt. “Het aantal huishoudens stijgt van 5.067 in 2019 naar 5.665 in 2049. We zien de waarde voor de toekomst voor gemêleerde woningtypologieën en is er ruimte voor innovatie.”

Tijdens de kennisbijeenkomst werden door de deelnemende experts ideeën en aandachtspunten genoemd als:

  • Wonen in een robot waarin de gebouwen voor de bewoners zorgen en de gebouwde omgeving een geheel met de natuur vormt.
  • Energieneutraal, CO2-neutraal en circulair bouwen en dat binnen een betaalbaar woonconcept.
  • Bouwen met kant-en-klare gevels en vloerelementen.
  • Het gebruik van aquathermie waarvoor kansen zijn bij ’t Veen omdat het dicht bij water ligt.
  • Vraaggericht ontwikkelen met interesse in de doelgroep, bestedingspatronen en de wensen voor gebouw en omgeving.
  • Gebruik creatieve ideeën van bewoners en geef kavels uit waarop de bewoners hun eigen ambities waar kunnen maken.

Een compleet verslag van de bijeenkomst is te vinden op de website van Duurzaam Gebouwd.

Bron: www.duurzaamgebouwd.nl

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in