Hattem wil ruim 7 ton aan Alliander lenen

De gemeente Hattem is uit hoofde van het publieke belang al jaren aandeelhouder van het nutsbedrijf Alliander N.V. (voorheen NUON). Alliander vraagt de aandeelhouders om te participeren in een reverse converteerbare hybride obligatielening van € 600 miljoen. De aandeelhouders ontvangen een marktconforme rente over de lening en op termijn kunnen de obligaties worden omgeruild voor aandelen.

Investeringen
De reden dat Alliander dit verzoek aan de aandeelhouders doet is dat als gevolg van de RES (Regionale Energie Transitie) grootschalige investeringen gedaan moeten worden. Door de RES komen er meer wind- en zonneparken die op het net aangesloten moeten worden. Verder gaan meer auto’s elektrisch rijden, komen er gasvrije woningen die verwarmd worden m.b.v. aardwarmte en elektra. Al deze maatregelen vloeien voort uit het Klimaatverdrag van Parijs met het doel de CO2 uitstoot naar beneden te brengen. Het huidige elektriciteitsnet is hier niet op berekend en moet daardoor uitgebreid worden om een continue, betaalbare en betrouwbare stroomvoorziening te kunnen garanderen.

Duurzaamheid
Een succesvolle duurzaamheidstransitie binnen de gemeente Hattem pas zal slagen nadat Alliander aanpassingen in het netwerk heeft gedaan. Hierbij moet worden gedacht aan het verzwaren van het netwerk en het bieden van opslagvoorzieningen voor energie die mogelijk tot het takenpakket van Alliander gaat behoren. In Hattem is ook een verdeelstation aan de Kanaaldijk, maar vooralsnog staat het niet bij Alliander op de agenda om daarin te investeren.

Het college van B&W in Hattem stelt de gemeenteraad voor dat de gemeente Hattem deelneemt aan een obligatielening aan Alliander ter grootte van 744.146 euro. In de commissievergadering Ruimtelijke en Algemene Zaken van 27 september wordt dit voorstel besproken waarna het aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd om hierover een besluit te nemen.

De commissievergadering op 27 september 2021 begint om 20.00 uur en is live te volgen via radio en tv van RTV Hattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in