Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe is vastgesteld

De Noord Veluwse gemeenteraden, Provinciale Staten en het Waterschap hebben de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld en aangeboden bij het Nationaal Programma RES. “Een mooie stap om verder te bouwen aan een energieneutrale Noord-Veluwe.”

De Regionale Energiestrategie is één van de resultaten van het landelijke Klimaatakkoord van 2019. In de afgelopen twee jaar heeft onze regio onderzocht waar en hoe het beste grootschalig duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden en welke mogelijkheden er zijn om van het aardgas af te gaan.

‘In 2050 willen we op de Noord-Veluwe energieneutraal zijn. In 2030 kunnen we 0,53 TWh van alle energie duurzaam opwekken. Dit is ongeveer 10 keer zoveel als nu’, vertelt wethouder Bob Bergkamp van gemeente Oldebroek, tevens voorzitter van de Stuurgroep RES-regio Noord-Veluwe.
 
Wind- en zonne-energie

In de RES ligt de focus op bestaande en al in ontwikkeling zijnde energieprojecten. De regio richt zich voor windenergie op de volgende drie gebieden: Knooppunt Hattemerbroek, bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk en Nuldernauwkust in Ermelo en Putten. Voor zonne-energie zet de regio vooral in op zonnepanelen op grote daken en langs wegen. Daarnaast wil de regio ook zonne-energie op particuliere daken stimuleren. Deze energie komt nog bovenop de 0.53 TWh die grootschalig wordt opgewekt.

Nieuwe technologieën
Bergkamp: “Tegelijkertijd worden nieuwe technologieën goed in de gaten gehouden. Waterstof zou bijvoorbeeld een manier kunnen zijn om duurzame energie te bewaren en te vervoeren en wellicht zijn zoutbatterijen geschikt om in de toekomst op grote schaal de opgewekte energie op te slaan.

 

Ambitie
Naast de grootschalige opwerk van duurzame elektriciteit geeft de RES ook inzicht in de stappen richting een aardgasvrije gebouwde omgeving. Bergkamp: ‘In de Noord-Veluwe zaten we de afgelopen jaren niet stil. Al voordat de RES in het leven werd geroepen, waren we bezig met een duurzame toekomst en grootschalige energieprojecten. Dit is nu vastgelegd in de RES. Hiermee kunnen we verder bouwen aan onze ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn.’

Slimme combinatie

In de energieprojecten wordt rekening gehouden met de mooie en beschermde natuurgebieden (o.a. Natura2000 gebieden) van de Noord-Veluwe. Zo loopt er een onderzoek naar welke maatregelen er genomen kunnen worden om vogelslachtoffers door windturbines te voorkomen. Ook wordt bij de uitwerking bekeken of er een slimme combinatie te maken is met het versterken van de biodiversiteit en het landschap. Bergkamp: ‘De unieke kwaliteiten van de regio willen we behouden en tegelijkertijd realistische stappen zetten. Daarom moeten we niet handelen in de waan van de dag. Bij elk energie-initiatief gaat er een uitvoerig proces van onderzoek, overleg en besluitvorming vooraf.

Plannen uitwerken
De RES kwam tot stand met bijdrage van maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers van de Noord-Veluwe. Bergkamp: ‘In de komende tijd gaan we de plannen uit de RES uitwerken naar concrete energieprojecten. Dit doen we met een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de gemeenten lokaal verder in gesprek gaan met lokale energiecoöperaties, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere direct betrokkenen. We vinden het heel belangrijk om iedereen de mogelijkheid te geven om mee te praten of financieel deel te nemen aan een energieproject, zodat we een leefomgeving behouden waarin het fijn wonen, werken en recreëren is.’

*) Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en haar doelstellingen bepaald voor 2030. In dat jaar moet de CO2-emissie met 49% zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 moet de emissiereductie 80-95% zijn. Alle gemeenten moeten hieraan meewerken. Hiervoor zijn energieregio’s gevormd en Hattem maakt onderdeel uit van de regio Noord Veluwe, tezamen met de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in