Hattem start aanbesteding werkzaamheden Burg. Bijleveldsingel, Vechtstraat en Hessenweg

De gemeente Hattem richt de Burg. Bijleveldsingel, Vechtstraat en Hessenweg opnieuw in. Zoals eerder gemeld worden deze straten omgebouwd tot een 30 km zone om zo de veiligheid op deze wegen te vergroten. Voor deze werkzaamheden start de gemeente de aanbesteding.

Meer ruimte voor fietsers
Waar nu nog op een smalle strook wordt gefietst, kunnen fietsers in de nieuwe situatie gebruik maken van de hele rijstrook. Auto- en vrachtverkeer kunnen fietsers veilig inhalen, maar moeten daarvoor duidelijk gebruik maken van de tegengestelde rijstrook. “Hierdoor ontstaat meer interactie tussen de weggebruikers en daalt de snelheid. Dit komt de veiligheid ten goede. Met het verlagen van de maximum snelheid naar 30 km dragen we tevens bij aan een gezondere leefomgeving door minder C02-uitstoot en minder verkeersgeluid”, zo legt wethouder Auke Schipper uit.

Lokaal
“In deze onzekere tijd willen wij, als gemeente Hattem, blijven investeren. Dit is belangrijk voor onze economie en werkgelegenheid. Wij hebben dan ook zo veel mogelijk lokale partijen gevraagd voor deze aanbestedingsprocedure. Bereikbaarheid tijdens uitvoering en duurzaamheid in uitvoering en materialisatie zijn belangrijke criteria voor het gunnen van de opdracht”, aldus wethouder Schipper.

Ideeën en suggesties
Op twee druk bezochte informatieavonden zijn veel ideeën en suggesties ingebracht door inwoners en ondernemers. Zo worden er extra parkeerplaatsen gerealiseerd, komt er meer ruimte voor het verlaten van opritten en wordt -in overleg met het verkeersplatform en belanghebbenden- bekeken waar er zebrapaden worden aangelegd. Ook de fietsoversteek bij de rotonde Geldersedijk wordt veiliger gemaakt. Het overzicht wordt hier beter en auto’s moeten voortaan via Boertjesland de parallelweg op.

Start na de zomervakantie
De gemeente Hattem wil graag voor de zomervakantie een gunning doen aan een geschikte aannemer. Wethouder Schipper: “Zo kan de zomer worden gebruikt voor de werkvoorbereiding en proberen we na de zomervakantie te starten met de werkzaamheden.”


Q&A
Vragen en antwoorden over de herinrichting van de Burg. Bijleveldsingel, Vechtstraat en Hessenweg heeft de gemeente samengevat in een zgn. Q&A.
Klik hier►Vragen en antwoorden ontwerp Burg Bijleveldsingel, Vechtstraat en Hessenweg

Presentatietekeningen
Presentatietekening Burg. bijleveldsingel
Presentatietekening Vechtstraat
Presentatietekening Hessenweg (deel 1)
Presentatietekening Hessenweg (deel 2)
Principe profielen

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in