Onderhoud aan sloten buitengebied behoorlijk goed

Onderhoud aan sloten in het buitengebied blijft van groot belang. Waterschap Vallei en Veluwe onderhoudt zelf de grotere watergangen en controleerde begin november of het onderhoud aan de schouwsloten goed is uitgevoerd door aanliggende eigenaren. 81 procent van hen heeft zā€™n werk goed gedaan, zo blijkt uit de controles. De 19 procent die in gebreke bleef, kreeg een waarschuwingsbrief. Hun sloten worden eind november opnieuw gecontroleerd.

Door goed onderhouden watergangen zorgen het waterschap en de onderhoudsplichtigen samen aan het voorkomen van mogelijke wateroverlast. Het waterschap controleert of de oevers en waterplanten van de schouwsloten zijn gemaaid; planten en vuil uit de sloten en van de taluds zijn verwijderd; en de in- en uitstroom van duikers of bruggen vrij is van planten, vuil en bagger.

Piekbuien

De violet gekleurde sloten moeten door eigenaren zelf worden onderhouden.

Vanwege de droogte van 2018, waarvan de effecten op sommige plekken nog steeds merkbaar zijn, komen bij het waterschap vragen binnen over nut en noodzaak van de slootcontroles. Het is vanwege klimaatverandering beslist niet uitgesloten dat er plaatselijk korte maar krachtige piekbuien vallen. Samen met alle onderhoudsplichtigen van schouwsloten, wil het waterschap zich blijven inzetten voor een goed werkend watersysteem. Onderhoud blijft daarom belangrijk en daarmee ook de controle.

Maatwerk
Het waterschap controleert in de gebieden die gevoelig zijn voor droogte, iets minder streng op bodem en taluds van watergangen. Op deze plekken is het volledig kaal maaien niet meer de norm. Met licht begroeide bodem en taluds wordt het water juist beter vastgehouden. Maar een sloot moet wel schoon zijn en er mogen bijvoorbeeld geen jonge boompjes in groeien. Om die reden blijft het waterschap ook in deze gebieden de sloten controleren op onderhoud, met oog voor maatwerk en gezond boerenverstand.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in