Waterschap Vallei en Veluwe: “Begroting koersvast met oog voor crisis en omgeving”

Nederland staat voor een ongekende uitdaging als gevolg van Covid-19. In deze onzekere tijd wil waterschap Vallei en Veluwe: “…koers houden, maar ook flexibel kunnen reageren op veranderende omstandigheden.”

Om duurzaam uit deze crisis te komen kiest het waterschap ervoor om gericht te investeren. Dat betekent dat er in 2021 onder andere geld wordt besteed aan de kwaliteit van de leefomgeving, de energietransitie en circulaire economie.

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe legt uit: “Het zijn andere tijden, maar toch ook weer niet. Ieder jaar is anders en kent zijn eigen opgaven en uitdagingen. Van ons als waterschap wordt ook in deze coronatijd verwacht dat we koers houden. De extremen in het weer maken dat de urgentie meer dan ooit voelbaar is: dit is het moment om te investeren in de blauwe toekomst van ons gebied.”

Waterschapsbelasting
Op 25 november stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast en daarmee de tarieven voor de Waterschapsbelasting over 2021. “Het tarief voor inwoners en hectares cultuurgrond stijgt beperkt”, laat het waterschap weten. Zo gaat een gezin met een eigen woning in 2021 gemiddeld 2 euro per jaar meer betalen – van € 270 naar €272 per jaar. De waterschapsbelasting voor grondbezitters (ongebouwd) in onbemalen gebied stijgt met € 1,70 per hectare per jaar. In bemalen gebied met € 2,55 per jaar. De waterschapsbelasting voor bedrijven is afhankelijk van het type en omvang van het bedrijf. Een specificatie hiervan staat in de begroting van het waterschap.

Inspelen op ontwikkelingen
Door de eeuwen heen heeft het waterschap in wisselende omstandigheden altijd verder gebouwd aan de wateropgaven in het werkgebied: “Door keuzes te maken, focus aan te brengen en in te spelen op ontwikkelingen, blijven wij dat doen.” Vanuit de jarenlange kennis en expertise wordt blijvend gewerkt aan veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater. Dijkgraaf Tanja Klip-Martin: “Opeenvolgende droge zomers laten de grenzen van de maakbaarheid van ons watersysteem duidelijk zien. Dit vraagt aanpassing van ons beleid en uitvoering. Werken aan water is vitaal en gaat altijd door. Door klimaatvraagstukken met het dagelijks werk te integreren, werken we aan een duurzame leefomgeving voor nu en de toekomstige generaties. “

Begroting inzien?
De ontwerpbegroting 2021 ligt van 10 november tot en met 24 november bij het Waterschapter inzage, kijk hiervoor op www.overheid.nl. Je kunt de begroting ook gemaild krijgen. Stuur dan een e-mail naar communicatie@vallei-veluwe.nl.
Je kunt meeluisteren naar de digitale vergadering van het algemeen bestuur op 25 november om 14.00 uur via de link op deze pagina van Waterschap Vallei en Veluwe.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in