College Hattem bereid 6e pakket Corona-maatregelen voor

Het aantal coronabesmettingen heeft de afgelopen weken geleid tot drukte in de zorgketen. Het kabinet heeft daarom de afgelopen weken verscherpte maatregelen afgekondigd, met daarbij verschillende steunmaatregelen. Voor het college van B&W van Hattem is dat reden om de voorbereidingen te starten voor een nieuw pakket aan steunmaatregelen.

Bij de voorbereiding houdt de gemeente rekening met de landelijke steunmaatregelen die vorige week bekend zijn geworden. Vorige week heeft het Rijk bekend gemaakt dat gemeenten op specifieke beleidsterreinen middelen krijgen om lokaal in te zetten. De gemeente heeft inmiddels het overzicht over de landelijke maatregelen en welke bedragen daar landelijk mee gemoeid zijn.

In december zijn de exacte bedragen van de landelijke bijdrage bekend, maar Hattem gaat ervan uit dat, naast de landelijke middelen, voor de uitvoering van het pakket ook eigen middelen nodig zijn. Het definitieve pakket zal op 31 januari ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in