Toekomst van ‘De Bongerd’ raakt de Hattemers

‘Samen blijven, ook als je ouder wordt, verschillende soorten bewoners om me heen, mensen niet laten vereenzamen, ontmoetingsruimtes, voldoende betaalbare woningen’.

Zomaar enkele van de ruim vijfhonderd wensen, die op tafel kwamen tijdens de inspiratiebijeenkomst in De Bongerd, georganiseerd door zorgorganisatie Hanzeheerd en ouderenhuisvester Habion De Bongerd in Hattem klaar te maken voor de toekomst.

Bloeiende woonzorgzone
In totaal kwamen in twee bijeenkomsten zo’n tweehonderd belangstellenden om mee te denken over hoe De Bongerd nog méér het kloppende hart van de wijk kan worden. En hoe kan het een bijdrage leveren aan een bloeiende woonzorgzone, dichtbij het centrum van Hattem?

Ouderenhuisvesting opnieuw uitgevonden
Overal in Nederland is het verzorgingshuis-oude-stijl aan verandering onderhevig. Dat heeft onder andere te maken met nieuwe wetgeving. De Bongerd is door gewijzigde wetgeving veranderd van verzorgingshuis in verpleeghuis. Ouderen blijven langer thuis wonen en de eisen en wensen van ouderen veranderen mee. Een prachtige kans om de ouderenhuisvesting opnieuw uit te vinden. Een nieuwe vorm van wonen die waarde heeft voor de buurt en die klaar is voor de toekomst. Een plek waar je kunt wonen, zorg en verpleging kunt ontvangen.

De Bongerd verandert mee
De Bongerd staat aan de vooravond van een dergelijke verandering. “De Bongerd blijft natuurlijk het huis waar het goed wonen is en waar uitstekende zorg wordt verleend. Daarnaast wordt De Bongerd nog meer dan nu een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en op een fijne manier oud kunnen worden,” aldus Hanzeheerd De Bongerd.
“De bewoners en buurt bepalen welke voorzieningen ze daarvoor nodig hebben. Is er behoefte aan een atelier? Een werkplaats? Of zien bewoners liever een kinderboerderij, moestuin, een fitnessruimte of een bioscoop?”

Hoe verder?
Op donderdag 27 juni is de Terugkomdag. De opgehaalde wensen worden dan gepresenteerd en er wordt doorgesproken over het vervolg.


Over Hanzeheerd en Habion
Hanzeheerd biedt zowel lichte als zware zorg aan ouderen in Hattem, Heerde en omstreken. De ouderen die bij Hanzeheerd wonen hebben lichamelijke beperkingen en of lijden aan een vorm van dementie. Hanzeheerd staat voor (zware) zorg van hoge kwaliteit, gastvrijheid, en een veilig en prettig leefklimaat en biedt een thuis met zorg- en verpleegmogelijkheden in De Bongerd in Hattem en Brinkhoven in Heerde. Christelijke waarden spelen een belangrijke rol in het doen en laten, met respect voor ieders persoonlijke waarden, beleving en achtergrond.

Habion is specialist in ouderenhuisvesting. Verspreid over heel Nederland bezit Habion op ruim 120 locaties meer dan 11.000 wooneenheden voor ouderen. Habion vroeg de afgelopen jaren aan duizenden mensen: hoe wil jij oud worden? Hoe wil je dat je leven er dan uitziet? Wat wil je beleven, ervaren, wie wil je bij je hebben? Het antwoord is eigenlijk altijd hetzelfde: wij willen van betekenis blijven, vrijheid, eigenwaarde en zelfstandigheid. Habion biedt bewoners een thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet en iets voor elkaar betekent.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in