Verslag Bongerd-overleg ‘Nog geen uitgewerkt plan’

Dinsdag 28 mei vond de bijeenkomst over De Bongerd plaats in de Marke. Habion heeft het volgende verslag gemaakt.
Björn Six van Habion opende de avond met een korte toelichting op het programma. Dit begon meteen met een winstwaarschuwing, want er kon nog geen uitgewerkt plan worden getoond. De avond was vooral bedoeld als een hernieuwde start van het project. Vandaar een korte inleiding en toelichting, maar daarna vooral de uitnodiging aan de aanwezigen om met de initiatiefnemers en de architect in gesprek te gaan.

Vervolgens gaf hij het woord aan Caroline Sijtsma (Habion), die een terugblik gaf op de afgelopen periode. ‘De laatste keer dat we bij elkaar kwamen was vorig jaar september. Toen kwamen we bij elkaar met de meedenkers om te praten over de zaken waaraan we moeten denken bij de verdere uitwerking van onze plannen: het materiaal, de uitstraling van de gebouwen, de inrichting van de omgeving en het parkeren. Maar de droeve boodschap was wel dat het bestemmingsplan was geschorst. Het plan en de beschrijving liet volgens de rechter ruimte voor een andere invulling dan we voor de woonzorgzone wensen, dat moest dus eerst worden hersteld. Dat hebben we gedaan en de gemeenteraad heeft vervolgens op 13 maart het ‘gerepareerde’ bestemmingsplan goedgekeurd. Met de goedkeuring van het aangepaste bestemmingsplan hebben wij (Habion/Draisma/IJsselheem) bij de Raad van State (RvS) met een voorlopige voorziening verzocht om de schorsing van het bestemmingsplan ongedaan te maken.

Op 17 mei heeft de RvS uitspraak gedaan en vastgesteld dat het plan voldoende is aangepast en de weg vrij is om de omgevingsvergunning te kunnen aanvragen en behandelen. Dat is prettig nieuws voor ouderen die op zoek zijn naar een woning met de mogelijkheid van zorg. Maar er zit nog wel een addertje onder het gras. Want de schorsing betekende wel een rem op de uitwerking. Het heeft immers geen zin om een plan uit te werken, daarbij veel geld en tijd te besteden als je niet weet hoe dit houdt bij de RvS in procedures.

De woningen zijn enorm nodig. Dat weten wij niet alleen maar ook de gemeente. Vandaar dat wij, ondanks het feit dat nog niet alle hobbels zijn genomen, verder willen met de uitwerking van het plan en pakken we de draad weer op waar we gebleven zijn.’

Planning 
‘Wij gaan de periode vanaf nu tot en met augustus benutten voor de verdere uitwerking van blok A, zodat we in het laatste kwartaal van 2024 de omgevingsvergunning kunnen aanvragen. Als alles volgens planning verloopt, kan in het 2e kwartaal van 2025 worden gestart met de sloop van de Van Galenstraat en de bouw van blok A. Aansluitend worden dan de blokken B en C gebouwd. Medio 2028 kan dan het hele project gereed zijn.’

Caroline Sijtsma gaf het stokje over aan Hans Mulderij van Draisma die in het kort toelichtte dat er met de petanguevereniging in goed overleg een oplossing was gevonden voor de banen. Na deze inleiding ging de architect Reimar von Meding van KAW in op het proces voor de komende periode en nodigde de aanwezigen uit om nogmaals hun suggesties met hem te delen. De bedoeling is om na de vakantieperiode terug te komen met een uitgewerkt plan.

Gesprek
Na het korte plenaire gedeelte was er volop ruimte voor alle aanwezigen in de zaal om (1-op-1) in gesprek te gaan bij vijf verschillende tafels, opgedeeld in Habion, IJsselheem, Draisma, architectenbureau KAW en gemeente Hattem. Mensen konden naast deze gesprekken feedback achterlaten over de avond en hun verwachtingen verwoorden voor de volgende bijeenkomst.

De conclusie aan het eind van de avond is dat er nu op positieve toon gesprekken met elkaar werden gevoerd. Hoewel er nog steeds een klein verschil van inzicht is met een kleine groep over de wijze waarop, is iedereen het er wel over eens dat de woonzorgzone De Bongerd met woningen voor ouderen er moet komen.

Bekijk hier de Presentatie De Bongerd Hattem bijeenkomst 28 mei 2024 van die avond die iets is aangevuld na aanleiding van de avond.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in