Update 26.12: waterstanden en wateroverlast

Bericht van het waterschap d.d. 26 december:
De afgelopen 24 uur is er 20 tot 30 mm regen gevallen in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe. De waterstanden zijn hoog en extra monitoring en controles van medewerkers van het waterschap blijven ook de komende dagen plaatsvinden.

Tijdens de kerstdagen blijft het water in de rivier stijgen. Dit vergt extra controles van medewerkers van het waterschap. De waterstand zorgt er voor dat uiterwaarden onderlopen. Het water komt niet zo hoog dat er veel andere bijzondere maatregelen nodig zijn. De hoogwatergeul bij Veessen wordt bijvoorbeeld niet ingezet en de meeste dijken zijn gewoon open voor verkeer. Wel roept het waterschap op om voorzichtig te zijn; om rustig te rijden, niet over de grasmat te rijden en niet op de dijk te parkeren.

Hoge waterpeilen in heel het gebied
Veel beken, sloten en kanalen in het werkgebied hebben hoge of zeer hoge waterpeilen. Dit komt door de vele regen van afgelopen tijd. Op enkele plekken loopt het water over de oevers waardoor landbouwgrond en soms een fietspad of weg overstroomd. In steden en dorpen met oppervlaktewater (zoals sloten en vijvers) kan het ook opvallen dat waterpeilen hoger zijn dan normaal. Er is hier geen risico op overstromen. Wel komen er meldingen van natte kelders door hoge grondwaterstanden. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners en zij kunnen de hulp inroepen van de gemeentelijke hulpdiensten.

het fietspad bij de Hezenberg – foto: Margo van der Tol

Inzet waterschap
Medewerkers van het waterschap blijven, net als de afgelopen periode, alert. We beantwoorden vragen en meldingen, controleren de dijken en werken in het gebied om gemalen optimaal te laten functioneren. Ook zijn duikers (onderdoorgangen door wegen) met dit weer extra gevoelig voor verstoppingen. Voor de grote watergangen controleren we dit en waar nodig maken we deze vrij.  Voor kleinere watergangen doen bewoners en wegbeheerders dit.

Bericht van de gemeente d.d. 24 december: Heb je te maken met wateroverlast? Alleen bij acuut gevaar bel je 112. Is er geen spoed, kijk dan op de afbeelding of je een melding doet bij de brandweer, gemeente of dat je zelf in actie komt.Voor een verstopte riolering in de straat kun je bellen met het calamiteitennummer van de gemeente Hattem: 06 53 33 93 24. Dit nummer is alleen bedoeld voor spoedgevallen buiten kantooruren. Geen spoed? Doe dan online een melding via www.hattem.nl/meldingen

Bericht van het Waterschap d.d. 24 december: Waterschap Vallei en Veluwe heeft de situatie vanwege verhoogde waterstanden onder controle. De sluisdeuren bij het Bastion (Apeldoorns Kanaal) in Hattem zijn gesloten om te voorkomen dat het hoge IJsselwater in de binnenwateren komt. Het is een voorzorgsmaatregel. Het waterschap blijft, ook in het weekeinde en tijdens de Kerstdagen de dijken, gemalen en stuwen langs de IJssel en Nederrijn dagelijks inspecteren.

Eerder schreven we op onze website:
Zaterdag 23 december zijn de sluisdeuren van de sluis het Bastion in het Dijkstoelpad ter hoogte van het Hertog Willempad gesloten. Het waterpeil in de IJssel komt naar verwachting hoger te staan dan in het Apeldoorns kanaal. Hierdoor zou de stand van het water te hoog worden in het kanaal. Om de deuren van de keersluis het Bastion te kunnen sluiten, moest een duikteam de drempel waarover de deuren zich bewegen vrijmaken. Een bord op de bodem van het kanaal verhinderde de beweging van de deuren. Bij eerdere pogingen tot sluiting moesten ook eerst obstakels worden opgeruimd.

2 REACTIES

  1. ‘recente verhoging fietspad bij Hezenberg’ onder foto is onjuist. Dat is daar bewust niet verhoogd.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in