Wat is en komt er in Hattem aan huisvesting voor ouderen?

Toen mijn buren 50 jaar getrouwd waren, kregen zij bezoek van burgemeester Piet Zoon. Ze spraken over hun huis en de wens om naar een woning te verhuizen met meer zorg.

Mijn buren waren bang dat ze daarvoor uit Hattem moesten verhuizen. De burgemeester zei hen nog even te wachten, want het zou niet lang meer duren voordat er nieuwbouw kwam bij De Hof van Blom.

Inmiddels zijn we in Hattem drie burgemeesters verder en pas nu komt er een grote uitbreiding aan zorgappartementen in Hattem. Er staat veel op stapel. Een aantal projecten is bijna klaar en anderen zullen op korte termijn beginnen. Tijd voor een overzicht van de (toekomstige) huisvesting voor ouderen in Hattem.


Driezorg – Hof van Blom

Driezorg heeft bij Hof van Blom 41 woningen. 21 op de 1e etage en 20 op de begane grond. Voor alle woningen geldt dat men een zorg/serviceovereenkomst afsluit met Driezorg. De woningen zijn eigendom van Triada.

Voor wie?
Voor de woningen geldt het ‘passend toewijzen’. Dat houdt in dat Driezorg naar het inkomen moeten kijken bij de toewijzing. Mensen met een inkomen van boven de € 40.025 komen in principe niet in aanmerking, mits ze minimaal 10 uur in de week een indicatie voor zorg hebben. Om in aanmerking te komen voor een woning in Hof van Blom kan men zich inschrijven met een inschrijfformulier. Inschrijven kan vanaf 65 jaar en ouder. Als er een zorgindicatie is, dan geldt deze leeftijdsgrens niet.

Interesse?
Alle geïnteresseerden die aangeven dat ze z.s.m. -of binnen 1 jaar- willen komen wonen, krijgen thuis een bezoek voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken wat er speelt, hoe men woont, welke zorg men nodig heeft, etc. Op het moment dat er een woning vrij komt en men is aan de beurt, dan wordt die persoon gebeld en dan wordt er een afspraak gemaakt voor een bezichtiging. Na de bezichtiging kan men binnen twee dagen beslissen of men de woning accepteert.

Contact
Mocht je meer vragen of interesse hebben, dan kun je contact opnemen met de woonconsulenten van Driezorg via: 038-2001120.

Kijk ook op www.driezorg.nl


Triada
Triada bouwt aan de Zandkamp / Lippenoordweg 60 levensloopbestendige woningen. Na de oplevering hiervan heeft Triada in totaal 1.288 woningen in Hattem. Ongeveer een vijfde daarvan is levensloopbestendig, dus 258. Deze woningen zou je ‘seniorenwoningen’ kunnen noemen, een indeling die Triada zelf niet gebruikt.

Voor wie?
Seniorenwoningen ofwel Levensloopbestendige woningen stelt Triada beschikbaar voor mensen die slecht ter been zijn. Om te bepalen of een woning levensloopbestendig is kijkt de woningcorporatie naar de toegankelijkheid van een woning. Dus: is de woning met een rolstoel goed te bewonen? Heeft een flat een lift en zijn de gangen breed genoeg? Zijn alle voorzieningen binnen op dezelfde verdieping, zonder treden? Is de badkamer groot genoeg? De classificering die hieruit komt, bepaalt mede of Triada een woning aanbiedt aan de doelgroep 55+.

Levensloopbestendig betekent dat mensen die slecht ter been zijn er kunnen wonen. Alle voorzieningen (keuken, woon-, slaap- en badkamer) zijn dan op dezelfde verdieping. De plattegrond van de woning is dan geschikt om met een rolstoel te kunnen gebruiken. Ook om die reden is het goed als die woningen terecht komen bij onze wat oudere huurders. Een belangrijke vraag bij deze doelgroep is hoe zij lang zelfstandig kunnen blijven wonen. Lang niet iedere woning is daarvoor geschikt en echt niet iedere woning kan worden aangepast.

Nieuwbouw
Bijna alle nieuwbouwwoningen van Triada zijn levensloopbestendig. De nieuwbouwwoningen aan de Zandkamp en Lippenoordweg zijn dus levensloopbestendig.

Triada wijst deze woningen met voorrang toe aan woningzoekenden van 55 jaar of ouder. Maar er kúnnen jongere woningzoekenden komen wonen. Dat ligt aan het aantal reacties dat er komt van de Triadahuurders en 55-plussers.

Triada verhuurt deze 60 woningen allemaal voor een huurprijs van € 633,- euro exclusief servicekosten (afhankelijk van inkomen kan een huurder dan huurtoeslag krijgen). Dat betekent dat de woningen bereikbaar zijn voor mensen met een klein inkomen, de belangrijkste doelgroep van Triada.

►55+ en verhuizen dankzij een flexprijs
Levensloopgeschikte woningen krijgen bij Triada (bijna altijd) een flexprijs. Wanneer een huurder van Triada van 55 jaar of ouder daarop reageert, geldt het volgende.
Als deze huurder een laag inkomen heeft, dan verlaagt Triada de huur naar maximaal
€ 633,24 (prijspeil 2021). Zo krijgen oudere huurders van Triada de kans om naar een  levensloopgeschikte woning te verhuizen.
Deze 55+huurders van Triada biedt de woningcorporatie regelmatig wat extra verhuiskansen. Door voorrang en door flexprijzen.
Triada wil de drempel om te verhuizen voor senioren zo laag mogelijk maken. Zij kunnen dan levensloopgeschikt gaan wonen. En een jongere woningzoekende vindt daarna een woning waar een gezin nog heel lang fijn kan wonen.
De doelgroep ‘oudere huishoudens’ is nu 55 jaar en ouder. Maar deze grens stelt Triada ieder jaar opnieuw vast. Dat kan dus veranderen.

Contact
Reageren op een huurwoning van Triada

  • Zodra er een woning vrijkomt, zet Triada die woning te huur op triada.nl
  • Om te kunnen reageren op een woning moet iemand bij Triada ingeschreven staan als woningzoekende.
  • Triada wijst toe op inschrijfduur.
  • Triada wijst woningen passend toe. Dat betekent dat het inkomen en de huurprijs bij elkaar moeten passen. Met een lager inkomen mag de huur niet te hoog zijn. Wie te veel verdient kan geen sociale huurwoning huren. De overheid stelt die grenzen ieder jaar vast.
  • Soms is een woning voor een speciale doelgroep bedoeld of zijn er voorrangsregels. Vaak is dat dan voorrang voor woningzoekenden van 55 jaar en ouder.

Kijk ook op www.triada.nl


Het Baken – Hoenwaard
Het Baken heeft op verpleegunit Hoenwaard waar zorg wordt geboden aan 15 bewoners. Begin 2022 verhuist de verpleegunit naar de nieuwbouw aan de Hof van Blom. In juni heeft RTV Hattem een film gemaakt over de voortgang van de herbouw van de Hof van Blom. Klik hier voor de film.

Voor wie?
Hier is dan ruimte voor 32 bewoners met dementie, waarbij het thuis wonen niet meer gaat en voor wie verhuizing naar een woonzorgcentrum noodzakelijk wordt. De huidige bewoners en medewerkers van Hoenwaard gaan dan ook verhuizen naar deze nieuwe locatie.

In de nieuwbouw komen 4 kleinschalige community’s met elk 8 bewoners. Iedere community heeft een vast zorgteam, dat is prettig en vertrouwd. Elke bewoner heeft een eigen eenpersoonskamer met eigen sanitair. Iedere community heeft een fijne, grote huiskamer waar samen koffie wordt gedronken, gegeten en activiteiten zijn om, indien gewenst, aan mee te doen. De huiskamer geeft ook toegang tot een besloten tuin of balkon.

Contact
Via het Cliënt Service Bureau van Het Baken is meer informatie te krijgen als je interesse hebt in een zorgappartement op telefoonnummer (088) 258 1009 of via csb@zorgverlening-hetbaken.nl.

Kijk ook op www.zorgverlening-hetbaken.nl/hoenwaard


De Bongerd -Hanzeheerd
Woonzorgcentrum De Bongerd ondergaat de komende jaren een complete metamorfose. Begin 2022 worden de appartementen aan de Van Galenstraat gesloopt. Dit gebeurt in opdracht van Habion en deze coöperatie verzorgt ook de nieuwbouw en verhuurt aan de bewoners.

Er blijven dan 56 appartementen beschikbaar in de Bongerd Veste. Daarnaast biedt  De Bongerd dagbesteding aan inwoners van Hattem. Hier staat ontmoeten centraal en wordt begeleiding geboden voor inwoners met bijvoorbeeld dementie. Samen met deskundige activiteitenbegeleiders en vrijwilligers kan hier deelgenomen worden aan creatieve en ontspannende activiteiten. Om voor de dagbesteding in aanmerking te komen is er wel een CIZ indicatie nodig.

Voor wie?
Naar verwachting start eind 2022 de nieuwbouw van het nieuwe verpleeghuis, dat net als nu 60 appartementen krijgt. De woningen worden volledig levensloopbestendig en geschikt voor de toekomst. De badkamers zijn ruim zodat je er goed met een rolstoel en verzorger in kan. Het zijn echt volwaardige appartementen waar je met 1 of 2 personen in kan wonen.

Nieuwbouw vrije sector en sociale huur
Op de plek van het huidige verpleeghuis komen nieuwe huurappartementen in zowel de vrije als in de sociale sector. Bewoners van deze levensloopbestendige appartementen, die in 2026 klaar moeten zijn, kunnen er blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben. Het is nog niet mogelijk je voor deze appartementen in te schrijven.

Contact
Heb je interesse in een woning op het terrein van De Bongerd, dan kan je contact opnemen met Lisa Matthews, zorgconsulent bij Hanzeheerd. Lisa kan meer informatie geven over mogelijkheden en zorgindicaties, maar bijvoorbeeld ook over dagbesteding en activiteiten voor licht dementerenden. Lisa is bereikbaar via de receptie van De Bongerd, telefoon 038-4445851.

Kijk ook op www.hanzeheerd.nl/locaties/hanzeheerd-de-bongerd

Op het terrein van De Bongerd staat een appartementencomplex met 20 koopappartementen. Als er een appartement beschikbaar komt, dan gaat deze over het algemeen in de vrije verkoop. Meer informatie hierover kun je krijgen bij de lokale makelaarskantoren.


Buitenhof Hattem
Op het terrein van de Hof van Blom komen 22 appartementen van Estea, waar de organisatie Beter Thuis Wonen uit Emmen de zorg levert. Dit wooncomplex, dat onderdeel uitmaakt van de nieuwbouw Hof van Blom, krijgt de naam Buitenhof Hattem.

Voor wie?
De appartementen zijn geschikt voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Mensen die hier gaan wonen kunnen er zeker van zijn dat ze volledig ontzorgd worden. Estea richt zich op senioren van lichte zorg tot verpleegzorg aan toe. Estea wil van Buitenhof Hattem een gezellige woonplek maken. Er is ruimte voor ontmoeting, er wordt vers gekookt en ook mensen van buiten kunnen mee-eten. Kijk ook op www.buitenhofhattem.nl

Buitenhof richt zich met deze luxe appartementen op de doelgroep bemiddelde senioren. Een appartement is te huur vanaf 1.350 euro tot 1.500 euro per maand. Deze prijs is exclusief bijkomende kosten zoals pedicure en maaltijdverzorging. Beter Thuis Wonen streeft naar huurders die een zorgindicatie profiel 5 of 4 hebben.

Contact
Verhuurinformatie is verkrijgbaar bij Estea, telefoon 0318-641727 of per e-mail verhuur@estea.nl .


Woonzorgzone Geldersedijk
Maar dit is niet alles, er komen nog meer woningen! De gemeenteraad heeft op 23 november 2020 het stedenbouwkundig plan voor de woonzorgzone Geldersedijk (op de plek van de oude ijsbaan, tegen de rand van het centrum van Hattem) vastgesteld. Daarmee is een belangrijke basis gelegd voor deze nieuwe Hattemse woonzorglocatie met het eerste Integraal Kindcentrum.

Voor wie?
In de woonzorgzone komen 119 appartementen voor met name senioren. De appartementen worden verdeeld over 4 gebouwen. Er komen zowel koop- als (sociale) huurappartementen, evenals een woonvoorziening voor jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum. Het is de bedoeling dat er zowel zelfstandige appartementen komen, als woningen voor mensen met een zorgindicatie.

Meer weten?
Als alles volgens plan verloopt, is de woonzorgzone met IKC eind 2024 zo goed als klaar. Bekijk op de website van de gemeente Hattem de voorlopige planning. Daar is ook meer informatie te vinden over alle plannen en ontwikkelingen rond de Woonzorglocatie Geldersedijk.


Knarrenhof Hattem
In Hattem loopt een initiatief om te komen tot een Knarrenhof in Hattem. Stichting Knarrenhof heeft een eerste informatiebijeenkomst gehouden en een oproep gedaan om een trekkersgroep samen te stellen.

Meer informatie over dit plan kan je lezen in het artikel Succesvolle informatiebijeenkomst Knarrenhof op deze website.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in