Noord Veluwse gemeenten én waterschap werken aan een klimaat-robuuste regio

De gemeenten Hattem, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten én Waterschap Vallei en Veluwe hebben verkend hoe zij bij het bouwen van woningen en bedrijven rekening kunnen houden met het veranderende klimaat. Dit heeft geleid tot de ‘Afspraken klimaatadaptief bouwen Noord-Veluwe’. De gemeenteraden en colleges worden opgeroepen om na de verkiezingen deze afspraken als uitgangspunt te hanteren voor alle bouwwerkzaamheden.

De zeven gemeenten op de Noord-Veluwe en het waterschap hebben in 2019 afgesproken om samen te werken aan een klimaat-robuuste regio. Dit betekent dat zij de gevolgen van de klimaatverandering willen beperken door maatregelen te nemen. Water wordt vastgehouden of geborgen waardoor de risico’s op wateroverlast niet toenemen. Zo veel mogelijk regenwater wordt in de bodem geïnfiltreerd waardoor de droogte wordt beperkt. Daarnaast stellen alle gemeenten hitteplannen op waarin  aandacht is voor de ouderen die extra kwetsbaar zijn tijdens hittegolven. Er worden groene plekken gecreëerd die tevens zorgen voor verkoeling van de steden en dorpen. In vele dorpen en wijken is zichtbaar dat hier aan gewerkt wordt en ook veel inwoners doen zelf actief mee. Ze worden daarbij ondersteund met kennis en geld vanuit de gemeenten.

Bouwen voor de toekomst
De inrichting van onze woonomgeving is van groot belang om de klimaatverandering op te vangen. Samen met ander overheden en bouwbedrijven is nagedacht hoe samengewerkt kan worden aan een toekomstbestendige omgeving. De afspraken liggen er nu. Denk daarbij aan het bergen en infiltreren van minimaal de helft van de regen die valt, voldoende groen in de dorpen en steden en het besparen van drinkwater. Na de verkiezingen is het aan de nieuwe bestuurders om de afspraken ook in de praktijk te brengen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in