CDA Hattem wil nieuw gezondheidsplan

De CDA-fractie in de Hattemer gemeenteraad wil een nieuw lokaal gezondheidsplan. In dit nieuwe gezondheidsplan moet veel aandacht komen voor een gezonde leefomgeving.

Het huidige gezondheidsplan is in 2017 vastgesteld en loopt dit jaar af. In dit plan staan drie speerpunten, namelijk:

 1. een gezonde leefstijl,
 2. mentaal gezond zijn
 3. en een gezonde leefomgeving.

Gezonde leefomgeving
Fractievoorzitter Teun Juk: “In het afgelopen jaar is er als gevolg van het Coronavirus veel aandacht geweest voor de eerste twee speerpunten. Dat is goed en was hard nodig. Bij de discussie over de Koers omgevingsvisie Hattem bleek dat er veel aandacht uitgaat naar wonen en duurzaamheid maar dat het punt van de gezonde leefomgeving tot nu toe onderbelicht is gebleven. Het CDA wil dat daar verandering in komt. Het huidige gezondheidsplan loopt af en het is een goed moment om te evalueren en echt werk te gaan maken van speerpunt 3, een gezonde leefomgeving.”

Daarom vroeg CDA-raadslid Harry Kremer tijdens de commissievergadering van 12 april jl. extra aandacht voor de gezonde leefomgeving. In deze vergadering werd namelijk het document Koers omgevingsvisie besproken.

Harry Kremer: “Ik heb het punt van de gezonde leefomgeving echt gemist. Wanneer wij praten over de ruimtelijk inrichting van Hattem, dan moeten we goed rekening houden met gezondheidsaspecten.” Harry Kremer gaf aan dat weliswaar enkele aspecten van een gezonde leefomgeving worden genoemd, maar dat de samenhang ontbreekt met bijvoorbeeld verkeer, schone energie, duurzame landbouw, gezonde ecosystemen en schoon water. Hij benoemde als voorbeeld de volgende aspecten voor een gezonde leefomgeving:

 • Terugdringen van ziekte en sterfte als gevolg van vervuilde lucht, water en bodem.
 • Terugdringen fijnstof verkeer en houtstook.
 • Beperken lawaaioverlast en licht, trillings-of geurhinder
 • Handhaving en voorlichting milieuvriendelijk beheer van chemicaliën.
 • Gifstoffen akkerbouw en tuinbouw vervangen door ecologische middelen.
 • Duurzame landbouw en gezond voedsel voor iedereen.
 • Aanbod van lokaal gezond voedsel in horeca en winkels, voor iedereen betaalbaar
 • Pesticide vrije zones instellen rond woningen en Natura 2000 gebieden.
 • Onderzoek de mogelijkheid van de aanleg van een voedselbos in Hattem.

Omgevingsvisie en gezondheidsbeleid
Teun Juk zal tijdens het vragenuur in de komende raadsvergadering vragen stellen over dit onderwerp. Teun Juk: “We lopen op dit moment twee jaar echter met de Omgevingsvisie. Tot nu toe is onvoldoende aandacht geschonken aan het integraal opnemen van gezondheidsaspecten in deze visie. Het is een uitdaging om voldoende woningen te bouwen en daarbij een gezonde leefomgeving te creëren.” Daarnaast is gezondheid ook een belangrijk thema voor de openbare ruimte. Het CDA wil gezond bewegen stimuleren. “Goede wandel- en fietsroutes zijn belangrijk. Denk verder aan veilig verkeer, veilige speeltuinen voor onze kinderen en schone groenstroken. Een actuele gezondheidsnota kan helpen om dat wel voor elkaar te krijgen. Daarom willen wij dat er een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid komt en dat deze nota als onderligger wordt gebruikt bij de Omgevingsvisie.”

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in