Presentatie drie varianten bestrating Markt Hattem

De gemeente Hattem heeft drie varianten gepresenteerd voor bestrating van de Markt. Op de huidige bestrating is veel kritiek. Met name de beloopbaarheid wordt als slecht gewaardeerd. Ook zijn er onvoorziene onderhoudskosten, vanwege ondeugdelijk voegcement.

Het huidige stratenplan is geënt op het ambitiedocument, waarin de gemeenteraad koos voor een Markt met een open en authentiek karakter door het gebruik van de lichtgekleurde natuurstenen die de uitstraling hebben van kinderkopjes. Nu liggen drie varianten voor met aangepaste bestrating.
(tekst gaat na video verder)


Variant 1 – Bestrating Markt

Variant 1
In variant 1 is afgeweken van het ambitiedocument. De Marktbestrating bestaat in deze variant uit klinkers. Rondom de kerk komen de natuurstenen terug die nu de bestrating vormen, alleen worden deze Belgische gres keien veel dichter tegen elkaar, met een smalle voeg gelegd. De aanlegkosten van deze variant zijn begroot op 460 duizend tot 540 duizend euro. De jaarlasten voor het onderhoud zullen rond de 22-26 duizend euro per jaar bedragen.

Variant 2 – Bestrating Markt

Variant 2
In deze variant wordt het plein voor de kerk bestraat met de huidige Belgische gres keien. Deze keien zijn dan vlak gezaagd waardoor het te belopen oppervlak vlakker wordt. Zowel de keien op het plein, als de ongezaagde keien rondom de kerk worden veel dichter naast elkaar, met een smalle voeg gelegd. De aanlegkosten van deze variant zijn begroot op 480 duizend tot 680 duizend euro. De jaarlasten voor het onderhoud zullen rond de 26-33 duizend euro per jaar bedragen.

Variant 3 – Bestrating Markt

Variant 3
Het plan van deze variant is vergelijkbaar met die van variant 2, alleen is de bestrating van de Kerkhofstraat uitgevoerd in gezaagde gres keien, in plaats van ongezaagde. De aanlegkosten van deze variant zijn begroot op 600 duizend tot 780 duizend euro. De jaarlasten voor het onderhoud zullen rond de 29-37 duizend euro per jaar bedragen.

Riolering en kabels
In alle varianten is de bestrating naast de bebouwing uitgevoerd in klinkers. Hier liggen de kabels en buizen. Het is dan ook eenvoudiger om eventueel onderhoud aan riolering en kabels, die ondergronds lopen, uit te voeren. En een ander groot voordeel is de goede beloopbaarheid.

Geef je mening
Inwoners van Hattem worden van harte uitgenodigd om hun mening te geven op de voorliggende varianten. Dit kan door het invullen van een vragenlijst. Deze liggen in het Stadhuis waar ook informatiepanelen staan met situatieschetsen van de varianten.

Uiterlijk 25 april inleveren
Het invullen en inleveren van de vragenlijst kan ook digitaal via www.hattem.nl/binnenstad. Hier is ook alle informatie van de presentatie terug te vinden. De vragenlijst kan je inleveren tot en met donderdag 25 april,

Raadsbesluit
De resultaten van de vragenlijsten worden meegenomen in het voorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De raad zal tijdens de vergadering van 1 juli een besluit nemen. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden dan op 21 oktober beginnen.

1 REACTIE

  1. L.s., Een reactie:Eigenlijk is het allemaal lapwerk zoals het moest worden is een mislukking volgens mij in zoverre ik het kan beoordelen is de eerste variant de beste voor iedereen helemaal voor gebruikers van een hulpmiddel ) de andere twee vind ik echt uitgeknepen om er nog wat van te maken een beetje Efteling Anton Piek achtig. Nou dat zijn we niet maar een echte oude Hanzestad en dat moeten we laten zien. Een mooi strak plein die voor iedereen goed toegankelijk is dan moet het maar een beetje meer kosten nu weer floppen kan helemaal niet. Of geld er tegenaan en zagen die kinderkopjes zoals in zwolle prima te berijden en te lopen. Ik wens u veel inzicht enhoop dat het goed komt. Hartelijke groet

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in