Subsidie waterbeheer voor Gelderse agrariërs

Agrariërs uit Gelderland *) kunnen een bijdrage aanvragen voor maatregelen die zijn gericht op het vasthouden van water en waterkwaliteit. Deze Gelderse regeling ondersteunt investeringen voor de lange termijn. Dit kan de agrariër een hogere gewasopbrengst opleveren en/of bijdragen aan het droogtevraagstuk.

Bedrijfsadvies
De maximum bijdrage uit deze regeling is € 20.000,- per bedrijf. Bedrijven kunnen hiervoor advies vragen en in overleg of op basis van een bedrijfsadvies kiezen uit verschillende maatregelen uit de maatregelenlijst. De maximale bijdrage voor een advies is € 1.500,- per bedrijf. De maatregelen waarvoor subsidie is aangevraagd moeten voor 31 december 2021 zijn uitgevoerd en afgerond.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Water is van cruciaal belang voor de gewassen en ruwvoerproductie. Te veel water is niet goed, maar te weinig ook niet. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer ondersteunt boeren en tuinders die willen werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. De maatregelen in deze regeling spitsten zich toe op het krijgen en/of houden van voldoende zoet water op het juiste moment en de juiste plek of het efficiënt gebruiken van beschikbaar water.

Meer informatie is te vinden op de website agrarisch waterbeheer.

*) De regeling is niet van toepassing voor de agrariërs in het gebied van Waterschap Rivierenland.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in